Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Najnovšia štúdia AGCS : Letecká doprava je stále najbezpečnejšia

Až jednu tretinu populácie trápi tzv. aviofóbia, teda panický strach z lietania. Najnovšia štúdia AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty – Allianz poisťovateľ korporátnych a špeciálnych riešení riadenia rizika) prinášajú údaje, ktoré dokazujú, že lietanie je najbezpečnejší spôsob dopravy.

I keď minuloročné letecké katastrofy svedčia skôr o opaku, z pohľadu dlhotrvajúcich trendov v rokoch 1972 až 2013 je letecký priemysel stále veľmi bezpečným a komfortným spôsobom dopravy. Pri komerčných letoch totiž pripadajú v priemere „len“ dve úmrtia na 100 miliónov pasažierov, čím je pravdepodobnosť smrteľného úrazu pri cestovaní s aerolinkami z EÚ či USA iba 1 ku 29 miliónom. Dokonca aj možnosť, že človeka zabije úder blesku, je oproti smrti v lietadle oveľa reálnejšia: 1 ku 10,5 milióna. Aj keď lietanie možno považovať za najbezpečnejší spôsob dopravy, isté nebezpečenstvo stále existuje.

„Najhorší štandard leteckej dopravy vykazuje africký región, kde sú v niektorých odľahlých častiach kontinentu podmienky porovnateľné s americkými či európskymi spred 50 rokov,“ uvádza AGCS, jeden z najväčších svetových poisťovateľov lietadiel. V roku 2012 sa až 45 % úmrtí spôsobených leteckými nešťastiami stalo na letoch afrických aeroliniek. Ďalšími rizikovými linkami sú aj exotické destinácie Ázie a ich letecké spoločnosti s výsledkom 43 %.

Všeobecne známa je skutočnosť, že najviac nehôd sa stáva pri vzlete a pristátí lietadla. Štúdia AGCS upozorňuje, že jedna z týchto aktivít je o poznanie riskantnejšia. Najväčšiu pravdepodobnosť vzniku leteckej havárie má na svedomí pristávanie. Práve to podľa štatistík Boeingu spôsobí až takmer 60 % všetkých leteckých nehôd.

V rokoch 2003 až 2012 pristávanie a s tým súvisiace klesanie lietadla zapríčinilo až 57 % všetkých nehôd. Vzlet alebo následné stúpanie spôsobilo 24 % nešťastí, manévrami na letiskovej ploche bolo zapríčinených 11 % nehôd a len 9 % leteckých katastrof vzniklo pri lete v konštantnej výške a rýchlosti.

Popri čítaní nehodových štatistík môže cestujúcich aspoň trochu upokojiť fakt, že za posledných 50 rokov sa bezpečnosť letovej prevádzky podstatne zvýšila a pokrok sa nezastavil. Práve naopak, v rokoch 1962 až 1971 bolo v priemere až 133 obetí na 100 miliónov pasažierov, čo je oproti dnešnému priemeru – dvom obetiam – značný rozdiel.

Kým však bude cestovanie úplne bezpečné, snažia sa cestujúci prísť s vlastnými tipmi na to, ako prežiť prípadnú nehodu. Niektorí sa spoliehajú na sedenie v prednej časti lietadla, iní si zase rezervujú miesta úplne vzadu. „Leteckí odborníci sa však zhodujú, že žiadne „najbezpečnejšie“ miesto v lietadle neexistuje, pretože každá nehoda je iná,“ konštatuje AGCS.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Ilustračné, Internet