Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Na výstavby diaľnic pôjde takmer 27 miliónov eur

Ministerstvo dopravy použije na dofinancovanie projektov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v Operačnom programe Doprava 26,83 mil. eur.

Tieto finančné prostriedky boli v rezortnom rozpočte v rokoch 2012 (10,48 mil. eur) a 2013 (16,35 mil. eur) pôvodne určené na podporu rozvoja bývania, výstavbu a obnovu bytového fondu a náhradné nájomné byty. Vláda v stredu súhlasila so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov ministerstva dopravy.

Zmení sa aj použitie ďalších takmer 662 tis. eur z rozpočtu ministerstva dopravy v roku 2012. Rezort môže z tejto sumy použiť na bezpečnosť prevádzky, správu a údržbu letiskovej infraštruktúry a bezpečnostnú ochranu letísk 258,82 tis. eur a na dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 403,16 tis. eur. Pôvodne mali tieto peniaze ísť na nákup softvéru, rekonštrukciu budovy ministerstva, nákup dopravných prostriedkov, licencií, prevádzkových strojov a prístrojov a bežné výdavky.

Ministerstvo dopravy má na tento rok vyčlenených na program územného rozvoja miest a obcí 180 tis. eur. Táto suma podľa rezortu nestačí na všetky tohtoročné žiadosti o podporu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a preto navrhlo ich zvýšenie zmenou účelu využitia. Ministerstvo podporuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie obcí do výšky maximálne 80 % z celkových nákladov. Presun peňazí na letiskovú infraštruktúru zdôvodnilo nedostatočnými schválenými výdavkami na leteckú dopravu v tomto roku v objeme 1 mil. eur.

Ministerstvo dopravy má presunuté prostriedky z roku 2012 použiť do konca tohto roka a z roku 2013 do konca budúceho roka. Rezort má požiadať ministerstvo financií o vykonanie rozpočtových opatrení súvisiacich so zmenou využitia peňazí do 12. júna.

Zdroj: netky.sk

Foto: Ilustračné, wikimedia