Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Na výstavbu diaľnic išla z peňazí EÚ jedna miliarda eur

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyčerpala z peňazí Európskej únie do mája 1 mld. eur na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj zvyšovanie bezpečnosti na cestách v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013.

Ako spoločnosť v piatok informovala, peniaze použila na 26 projektov diaľnic a rýchlostných ciest v dĺžke vyše 204 kilometrov, z toho v prevádzke je 74 km a vo výstavbe zvyšných 130 km. „Do konca roka 2015 je plánované sprevádzkovanie viac ako 56 kilometrov diaľnic,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. „Financovanie fázovaných projektov, ktorých výstavba sa prelína v dvoch programových obdobiach, bude pokračovať v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020,“ dodala.

NDS plánuje do konca tohto roka postupne odovzdať do užívania päť nových úsekov. Ide o diaľničné úseky D1 Dubná Skala – Turany (16,4 km), prvý a druhý úsek D1 Jánovce – Jablonov (spolu 18,5 km), D1 Fričovce – Svinia (11,2 km) a úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň (10,4 km). Celková pôvodná zmluvná cena týchto piatich úsekov dosiahla 616,47 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, resp. 739,77 mil. eur vrátane dane. Výstavba D1 Dubná Skala – Turany mešká pol roka a prvého úseku D1 Jánovce – Jablonov jeden a pol roka. Oba úseky stavia spoločnosť Váhostav – SK, a. s. samostatne, resp. s českým partnerom Bögl a Krýsl, k. s.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Netky.sk