Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Na chýbajúcu STK bezplatne upozorní štátny systém

Upozornenie na končiaci sa termín platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly, zjednodušenie administratívy pre profesionálnych vodičov a dopravcov alebo skvalitnenie služieb autoškôl. To je iba pár príkladov, ktoré bude občanom Slovenska poskytovať nový Jednotný informačný systém v cestnej doprave. S jeho budovaním už začína víťaz súťaže, s ktorým rezort dopravy podpísal zmluvu. Je ním skupina dodávateľov, ktorej lídrom je spoločnosť TEMPEST a. s.

„Tento systém bude mať značný prínos pre občanov aj pre podnikateľské subjekty, ktorým uľahčí komunikáciu s orgánmi verejnej správy na úseku dopravy,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček. Ľudia si budú vedieť rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne jednoduchšie vybaviť napríklad vzdelávanie aj skúšky pri získavaní vodičského oprávnenia, skvalitní a sprehľadní sa aj evidencia povinných technických a emisných kontrol.

Jednotný informačný systém v cestnej doprave bude prioritne zahŕňať tri okruhy služieb. Teda jednotný informačný systém pre správu autoškôl a získavania vodičského oprávnenia, ktorý pomôže hlavne začínajúcim vodičom. Ďalej systém na elektronizáciu výučby, výcviku a celkové zefektívnenie procesu nadobúdania odborných spôsobilostí v cestnej doprave, ktorý bude určený predovšetkým pre profesionálnych vodičov a podnikateľov v cestnej doprave. Tretí modul sa zameria na technické služby, kam patrí napríklad evidencia povinných emisných a technických kontrol. Všetky zložky systému majú byť plne funkčné na jeseň budúceho roka.

Veľkou výhodou je, že ministerstvu dopravy sa tento projekt podarilo zaradiť medzi národné projekty v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti. Bude teda financovaný z eurofondov.

„Predpokladám, že zavedenie týchto systémov bude mať aj citeľný vplyv na bezpečnosť na cestách,“dodal Stromček. Po cestách totiž budú chodiť lepšie vycvičení vodiči na bezpečných a ekologických autách, ktorých navyše nebude obťažovať zbytočná byrokracia.

Rezort dopravy zároveň uzavrel aj súťaž na analýzu a návrh riešenia systému Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja. Jej cieľom je analyzovať súčasný stav, ako aj navrhnúť nový model fungovania komplexného systému, ktorý bude poskytovať elektronické služby spojené s riešením životných situácií v oblasti stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja a s nimi súvisiacich agend.

Zdroj: eulog.sk