Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Mýtne v Estónsku

Od budúceho roka budú nákladné vozidlá hradiť za použitie cestnej siete v Estónsku poplatok.

Od 1. januára 2018 je platba mýta povinná pre všetky nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré používajú verejnú cestnú sieť.

Okrem nákladných vozidiel registrovaných v Estónsku, budú nákladné vozidlá registrované v zahraničí taktiež povinné platiť mýto. Sadzba mýta závisí od maximálnej povolenej hmotnosti nákladného vozidla a jeho prípojného vozidla, počtu náprav a emisnej triedy nákladného vozidla.

Poplatok za mýto by sa mal zaplatiť ešte pred cestou. Platby je možné uskutočňovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Platba a informácie o kúpe mýtneho poplatku sa ukladajú ektronicky a doklad nie je potrebný mať v tlačenej verzii.

Od 20. decembra 2017 je už možné predplatiť si mýto na rok 2018 na webovej stránke www.teetasu.ee

 

Zdroj: Transservice/www.roadtoll.ee

Foto: Internet