Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Most v Medveďove otvoria predčasne pre nákladnú dopravu

Cestný hraničný most v Medveďove (okres Dunajská Streda), spájajúci Slovensko a Maďarsko, bude predčasne otvorený pre nákladnú dopravu už vo štvrtok 29. septembra o 10:00. Osobné autá už jazdia po opravenom moste v rámci skúšobnej prevádzky.

Ako v utorok informovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, termín dokončenia opravných prác sa skrátil o šestnásť dní, pôvodne mali vodiči jazdiť po opravenom hraničnom moste v Medveďove až 14. októbra.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd) sa zaujímal o stav opravných prác a uskutočnil kontrolu opravy mosta v Medveďove 16. septembra. „Tento most je dôležitý pre rozvoj hospodárskych kontaktov medzi Slovenskom a Maďarskom. Predčasným otvorením mosta sa znížia ekonomické náklady spojené s potrebou využívať obchádzkové trasy a vodiči sa nebudú musieť vyrovnávať s časovými stratami spojenými s využívaním iných ciest,“ povedal Érsek.

K predčasnému dokončeniu opráv prispeli aj dobré poveternostné podmienky, práce úspešne napredovali. „Na hraničnom moste v Medveďove sa opravovala vozovka v celej šírke v mieste, kde došlo k lokálnej poruche rozpadu vozovky. Obnovený bol aj chodník,“ priblížila rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Náklady na opravné práce dosiahli 121 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty, resp. 145,2 tis. eur vrátane dane. Oprava mosta bola potrebná, pretože v jeho jednom bode nastal úplný rozpad betónu a asfaltovej vrstvy. Na hraničnom moste sa opravoval 38-metrový úsek, vrátane chodníkovej časti mosta na výtokovej strane.

Slovenská správa ciest na základe zmluvy z konca júla dala most opraviť bratislavskej spoločnosti Make Technology, s r.o. Súčasťou zákazky bolo aj spracovanie projektovej dokumentácie k realizácii prác. Vo verejnom obstarávaní formou výzvy vyhlásenej v januári tohto roka predložilo ponuku osem uchádzačov. Predpokladaná cena opravy mosta v Medveďove, plánovanej pôvodne na tri mesiace, predstavovala 500 tis. eur bez dane (600 tis. eur s daňou).

Zdroj, foto: Netky.sk