Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Ministerstvo dopravy SR sa dohodlo s UNAS na mýte

Ministerstvo dopravy sa dohodlo s Úniou autodopravcov Slovenska (UNAS) na spôsobe riešenia jej hlavných požiadaviek týkajúcich sa mýta. Autodopravcovia, ktorí hrozili štrajkom pre dopady zmien v mýtnom systéme, zavedených začiatkom tohto roka, však zatiaľ zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Ako po niekoľkohodinových ťažkých rokovaniach povedal rezortný štátny tajomník Viktor Stromček, dohodli sa napríklad na zrušení spoplatnenia v intravilánoch obcí a miest s platnosťou od 15. marca. Výnimkou bude len diaľničný obchvat Bratislavy. O tomto bode sa ministerstvo dohodlo už v stredu aj zo Združením cestných dopravcov ČESMAD Slovakia.

Ďalšou časťou dohody ministerstva dopravy s UNAS je, že nebude rozšírené spoplatnenie mýtom na ďalších cestách ktorejkoľvek kategórie. Pokuty za mýtne priestupky by sa mali znížiť na úroveň okolitých krajín. „Takisto sme sa dohodli na spoločnom stretnutí so zástupcami vyšších územných celkov. Viackrát sme deklarovali, že sledovanie intenzít dopravy na cestách II. a III. triedy nikdy nebude mať za následok spoplatnenie týchto ciest,“ informoval Stromček. Autodopravcovia žiadali, aby o tom ubezpečili aj kraje.

Podpredseda UNAS Robert Huran potvrdil, že sa s ministerstvom dopravy dohodli. „Čo má za následok to, že nebudeme nútení štrajkovať, ale zostaneme zatiaľ v štrajkovej pohotovosti,“ povedal. Autodopravcovia ešte chcú počkať, kým sa dohodnuté veci stanú skutočnosťou. „Boli to náročné rokovania. Verím, že čoskoro sa stav na Slovensku upraví do štandardu, aký je v iných krajinách a ministerstvo dopravy nám bude nápomocné,“ dodal Huran.

Ministerstvo bude s autodopravcami tiež rokovať o odstraňovaní bežných nedostatkov v prevádzke mýtneho systému. Rezort vyhovel aj požiadavke, aby užívatelia mýtnej palubnej jednotky mohli čerpať mýto do mínusu. Zároveň bude hľadať riešenie, aby diaľnice boli využívané hlavne pre tranzitnú dopravu a cesty I. triedy najmä pre obslužnú činnosť. „Po júni sa vrátime k rokovaniam, ktoré sa týkajú zľavových bonusov pre autodopravcov,“ dodal Stromček s tým, že ministerstvo dopravy bude zastupovať UNAS pri rokovaní s rezortom financií o sadzbách dane z motorových vozidiel a spotrebnej dane, najmä z nafty.

Stromček pripomenul, že všetky zmeny v mýte od začiatku tohto roka vznikli na základe spoločnej dohody UNAS, ČESMAD-u, samosprávnych krajov a ministerstva dopravy. O problematike mýta chcú v budúcnosti už rokovať spoločne s oboma združeniami autodopravcov.

Zdroj: netky.sk