Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Konanie proti Nemecku, Francúzsku a Rakúsku bolo pozastavené

Konanie proti Nemecku, Francúzsku a Rakúsku týkajúce sa vnútroštátnych pravidiel upravujúcich minimálnu mzdu bolo pozastavené.  Európska komisia čaká na balík opatrení v oblasti mobility.

Violeta Bulc, európska komisárka pre dopravu, odpovedala na list od skupiny poslancov EP, ktorí žiadali o urýchlenie konania proti Nemecku, Francúzsku a Rakúsku, pokiaľ ide o vnútroštátne pravidlá upravujúce minimálnu mzdu.

Komisárka Bulc informuje, že všetky prípady týkajúce sa porušovania európskych slobôd sú v súčasnosti pozastavené.
Podľa Európskej komisie môžu zabezpečiť jednotné právne normy, a nie konanie o porušení právnych predpisov pred Súdnym dvorom EÚ, iba európske legislatívne riešenia, ako napríklad balíček o mobilite.

Komisárka potvrdzuje, že konanie bolo pozastavené počas trvania prác na balíku o mobilite. Vzhľadom na to, že Parlament a Rada nedosiahli pokrok, ubezpečila, že sa zamyslí nad vhodnými opatreniami.

Konanie prebieha už viac ako tri roky. Európska komisia neodpovedala na otázku, či a do akej miery došlo k porušeniu právnych predpisov EÚ a ponechala európskych dopravcov v právnej neistote.

Stručne povedané, musíme pripomenúť súčasné prerušenie konania proti Francúzsku, Nemecku a Rakúsku a vnútroštátne postupy pre vysielanie vodičov „Loi MACRON, MILOG a LSDB“ sú stále platné až do uverejnenia nového európskeho nariadenia „balík mobility“.

 

Máte viac otázok? Obráťte sa na náš tím v TRANSSERVICE.

info@transservice.sk

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

Zdroj: European Union