Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy
milog_fotos1

Minimálna mzda v Nemecku: Neriskujte pokuty a KONTAKTUJTE NÁS!

NOVINKY 05.01.2017

Minimálna mzda sa od 01.01.2017 zvyšuje zo súčasných 8,50€ na 8,84€ za hodinu. 

Od 1. 1. 2015 platí na území Nemecka plošná minimálna mzda, ktorá sa vzťahuje na všetky, tj. aj mobilných zamestnancov tuzemských aj zahraničných firiem.

Zákon o minimálnej mzde (MiLoG) stanovuje, okrem hodinovej mzdy prinajmenšom 8,50 EUR/h, takisto povinnosť hlásenia pracovnej činnosti a jej dokumentáciu.

TRANSSERVICE ponúka riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Zostavenie potrebného plánu vyslania vodičov do Nemecka
  • Vyplnenie a zaslanie oznámenia príslušnému orgánu o vyslaní vodičov do Nemecka

MiLoG sa vzťahuje iba na zamestnancov, to znamená, že kto vykonáva prácu ako samostatne zárobkovo činná osoba nemá nárok na zákonnú minimálnu mzdu.

Každý dopravca z iného štátu pred vyslaním vodiča do Nemecka musí zostaviť plán vyslania vodiča a oznámiť Colnému úradu v Kolíne nad Rýnom meno, priezvisko a dátum narodenia vodiča na predpísanom formulári v nemeckom jazyku za každého vodiča a tiež predpokladaný začiatok práce v Nemecku a očakávanú dobu trvania práce.

Následne v pracovných výkazoch každého vodiča musí zamestnávateľ oddelene evidovať pracovnú dobu v Nemecku vždy najneskôr do 7 dní od vykonania práce.

Všetky formuláre musia byť vyplnené v nemeckom jazyku, pre prípadnú kontrolu je potrebné ich uchovávať 2 roky.

Pri nedodržiavanie MiLoG je colný úrad oprávnený udeliť pokutu vo výške 30 000 €, pri neplatení základnej minimálnej mzdy až 500 000 €. Ak colný úrad udelí firme pokutu, tá je na “primeraný čas” vyradená z možnosti zúčastniť sa verejného obstarávania.

Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info @ transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika