Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

MINI podporuje slovenskú architektúru: Nominácia 10 architektonických diel ceny ARCH 2014

Automobilová dizajnérska ikona MINI už niekoľko rokov podporuje slovenskú architektúru v rámci projektu Ceny ARCH. Na zasadnutí redakčnej rady časopisu ARCH vybrali členovia nominácie na Cenu ARCH 2014.

Z celkového počtu 63 publikovaných architektonických diel, postavených na Slovensku, ktoré boli recenzované v časopise ARCH od júla 2013 do júna 2014, vybrala redakčná rada v troch kolách 10 architektonických diel na nomináciu Ceny ARCH 2014. Nominované architektonické diela posúdila aj medzinárodná porota.

Diela nominované na Cenu ARCH 2014
Rodinný dom, Stupava (Pavol Pokorný, spolupráca: Martin Bujna, ARCH 9/2013)
Kasárne/Kulturpark, Košice (Irakli Eristavi, autorská spolupráca: Pavol Šilla, Marcel Benčík, Milan Vlček, Silvia Šillová, ARCH 10/2013)
SPOTs, Wuppertálska ulica; Važecká ulica, Košice (Matej Mihalič, Martin Mihály; Michal Burák, Dušan Burák, Marek Ganz, spolupráca: Marek Bakalár, Marek Dubiel, ARCH 10/2013)
Rekonštrukcia bytového domu, Rimavská Sobota (Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo Polakovič, Ivan Príkopský, Jana Benková, ARCH 11/2013)
Dom K2, Kynceľová (Branislav Hovorka, Martin Paulíny, spolupráca na interiéri: Zuzana Reháková, ARCH 12/2013)
Univerzitná knižnica, Katolícka univerzita, Ružomberok (Stanislav Šutvaj, Ján Potoma, spolupráca: Matúš Bišťan, ARCH 1-2/2014)
Obytný súbor Nová Terasa, Košice (Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Dušan Chupáč, ARCH 4/2014)
IST – rodinný dom, Bratislava-Čunovo (Peter Jurkovič, spolupráca: Lukáš Kordík, Števo Polakovič, ARCH 4/2014)
Bytový komplex Malý Dunaj III., Bratislava-Podunajské Biskupice (Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher, spoluautorka: Petra Macháčová, spolupráca: Augustín Frolkovič, Matej Malina, Tomáš Meľuch, Tomáš Mihok, Zuzana Trnková, ARCH 5/2014)
Rekreačná chalupa, Partizánska Ľupča (Martin Kusý, ml., ARCH 6/2014)

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Redakčná rada časopisu ju ustanovila v roku 1998 s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici architektúry z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH.

Slávnostné vyhlásenie Ceny časopisu ARCH je podujatím, v ktorom sa spája profesionalita architektov, ich tvorby, s nadčasovou kultúrnou hodnotou realizovaných diel. Cena ARCH sa vďaka kvalite nominovaných prác, prítomnosti zahraničných a medzinárodne renomovaných odborníkov, ako aj vďaka záujmu odbornej i širokej verejnosti zaraďuje medzi najdôležitejšie podujatia svojho druhu na Slovensku.

Súčasťou vyhlásenia Ceny ARCH je aj katalóg nominovaných diel. Reprezentačný katalóg je distribuovaný predovšetkým architektom a investorom. Katalóg zachytáva okrem prehľadu nominovaných diel aj kompletný záznam rokovania poroty, čím získava čitateľskú príťažlivosť. Katalóg patrí medzi tie produkty, ktoré sú dlhodobo čítané a citované.
Zhmotnenou podobou ceny je od roku 2006 umelecký artefakt od akademického sochára Jozefa Hobora, ktorý bol navrhnutý a vyrobený špeciálne na túto príležitosť a stáva sa symbolom súťaže do jej ďalších ročníkov.

P90155265_lowRes P90159068_lowRes P90159069_lowRes P90159070_lowRes P90159071_lowRes P90159072_lowRes P90159073_lowRes P90159074_lowRes P90159075_lowRes P90159076_lowRes P90162254_lowRes

Zdroj: Transservice/BMW Group

Foto: BMW Group