Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Medzinárodná konferencia Dachser sa zamerala na globálne prepojenie logistických služieb

Dachser, medzinárodný poskytovateľ logistických služieb, usporiadal v priebehu júna v Bratislave konferenciu na tému „Interlocking“. O dokonalom globálnom prepájaní leteckých, námorných a pozemných prepráv diskutovali špecialisti Dachser z celého sveta a zástupcovia najvyššieho manažmentu tejto medzinárodnej logistickej skupiny.

Hlavnou témou stretnutia bolo komplexné riešenie logistických služieb založené na kombinácii leteckej a námornej logistiky, s napojením na európsku sieť pozemných prepráv, ktoré Dachser označuje ako „Interlocking“. Posilnenie integrácie obchodných oblastí „Road Logistics“ a „Air & Sea Logistics“ na všetkých úrovniach prináša zákazníkom inteligentné riešenie riadenia celého dodávateľského reťazca, zaistenie celosvetového toku tovaru a vysokú efektivitu vďaka jednotným výkonným štandardom.

Počas stretnutia sa účastníci konferencie z divízie Air & Sea Logistics Europe and Middle East a z divízie European Logistics North Central Europe zapojili do workshopov a seminárov z oblasti predaja, výroby a predovšetkým rozvoja Interlockingu. Taktiež boli prezentované najzaujímavejšie prípadové štúdie za uplynulé obdobie a zvolené najlepšie z nich. Ocenenie za najlepšiu prípadovú štúdiu získal Dachser Slovakia.

Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva spoločnosti Dachser Slovakia, k tomu uvádza: „Toto ocenenie ma veľmi teší a verím, že budeme naše služby ešte ďalej skvalitňovať tak, aby sme našim zákazníkom vždy ponúkali optimálne a efektívne riešenie s využitím všetkých synergií, ktoré Interlocking ponúka.“

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser