Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Máte v poriadku dokumenty k zákonu Loi Macron? Od septembra francúzska polícia zvyšuje kontroly vodičov a dopravcov!

Upozorňujeme dopravcov, že francúzska polícia od 01.09.2019 bude uskutočňovať intenzívne kontroly na dodržiavanie predpisov o minimálnej mzde zákona Loi Macron!  

Cieľom týchto kontrol bude kontrola, či zahraniční dopravcovia, ktorí vykonávajú medzinárodnú dopravu a kabotáž vo Francúzsku spĺňajú požiadavky zákona o minimálnej mzde Loi Macron.

Polícia bude kontrolovať, či majú vodiči požadovanú dokumentáciu.

Podľa vyhlášky č. 2016-418 zo 7. apríla 2016 by mala dokumentácia obsahovať:

  • platné potvrdenie o vyslaní (atestation de détachement),
  • pracovná zmluva
  • osvedčenie A-1 (povinnosť od 1. apríla 2017).

Okrem toho musí každý zahraničný zamestnávateľ poveriť zákonom stanoveného zástupcu na obdobie vyslania zamestnanca do Francúzska.

V prípade porušenia zákona, budú dopravcom uložené prísnejšie sankcie!  Bližšie informácie o sankciách sa môžete dočítať v článku:

 

Máte v poriadku dokumenty k zákonu Loi Macron? Od 1.3.2019 budú sankcie likvidačné!

 

Skontrolujte si prosím platnosť  a správnosť dokumentov!

 

V prípade ak nemáte právneho zástupcu, obráťte sa na nás. Zabezpečenie francúzskeho zástupcu a atestácie pre vodičov sme schopní vybaviť už do 3 dní!

 

TRANSSERVICE ponúka najkomplexnejšie riešenie:

Náš servis zahŕňa:

·       Poskytnutie certifikátu pre vodičov s každým typom zmluvy.

·       Online riadenie dokumentov v priebehu platnosti certifikátu vodiča pre požadovaných nasledujúcich 18 mesiacov.

·       Poskytnutie všetkých potrebných dokumentov v prípade kontroly alebo v prípade, že Francúzske úrady požadujú iné informácie.

·       Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať,

 

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 918 426 863 alebo +421 (0) 902 624 876

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika