Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Leto je nebezpečnou sezónou pre mladých vodičov: Rozptyľovanie a alkohol predstavujú nebezpečenstvo

Dopravné nehody predstavujú v celosvetovom meradle najčastejšiu príčinu úmrtí mladých ľudí, vyplýva z nedávno uskutočneného prieskumu, pričom v lete umiera na cestách viac 18- až 24-ročných ľudí ako v ostatných častiach roka.*

V Európe predstavujú 18- až 24-roční ľudia osem percent celkovej populácie, ale až 15 percent všetkých obetí dopravných nehôd. V letných mesiacoch sa tento problém ešte zhoršuje: osoby vo veku 18 až 24 rokov predstavujú v tomto období až 21 percent všetkých úmrtí na cestách.**

Zo štatistík vyplýva, že kľúčovým faktorom tohto javu je rizikové správanie za volantom. Tie zároveň potvrdili, že v rokoch 2004 až 2013 zahynulo v Európskej únii pri dopravných nehodách 62 000 mladých ľudí.** Podľa správy Európskeho observatória bezpečnosti cestnej premávky sú najčastejšími príčinami nehôd mladých vodičov nedostatočné sledovanie cesty, vplyv rôznych látok alebo stresu a rozptyľovanie.

Spoločnosť Ford si objednala prieskum na vzorke 6 500 mladých Európanov s cieľom lepšie porozumieť rizikám, za ktoré sú zodpovední mladí vodiči.*** Prieskum odhalil, že 57 percent týchto vodičov prekročilo predpísanú rýchlosť, 43 percent písalo počas jazdy textové správy (SMS), 36 percent telefonovalo alebo chatovalo, 16 percent nemalo zapnuté bezpečnostné pásy, 13 percent jazdilo pod vplyvom alkoholu a až 11 percent sledovalo za jazdy video alebo televízny program.

Spoločnosť Ford ponúka mladým vodičom bezplatný výcvik v rámci programu Ford Driving Skills for Life (DSFL). V Európe bude do konca roku 2016 v rámci programu zaškolených viac ako 20 000 vodičov v 13 krajinách.

„Leto je skvelý čas na to, aby si človek užil slobodu a voľnosť jazdy, ktorá je rovnako súčasťou života dnešnej mládeže, ako bola v predošlých generáciách. Príliš mnoho mladých ľudí však zomiera pri autonehodách, ktoré sú výsledkom ich neskúsenosti a zlého rozhodovania,“ uviedol Jim Graham, manažér programu Ford DSFL.

Až 57 percent mladých vodičov priznáva, že jazdia bezpečnejšie, keď sú v aute s rodičmi alebo starými rodičmi, a 41 percent priznalo, že viac riskujú, keď majú v aute priateľov. Z tohto dôvodu spoločnosť Ford vytvorila vtipné náučné video, v ktorom chcela predviesť cnosti „nafukovacích dospelých“. Ide o fiktívny produkt s bábkou dospelého, ktorá sa nafúkne, keď sa mladý vodič za volantom správa nezodpovedne, a zároveň slúži ako pripomienka rozširujúceho sa programu DSFL.

K hlavným lákadlám šoférovania v lete patria výlety, festivaly a cesty na pláž. Ako ukázal prieskum, 68 percent mladých ľudí jazdí v letných mesiacoch uvoľnenejšie a menej opatrne a 54 percent sa nechá za jazdy rozptýliť atraktívnymi chodcami/chodkyňami.

Celkovo 45 percent respondentov priznalo, že by ich lákalo sadnúť si za volant vozidla plného priateľov, 25 percent by súhlasilo s tým, aby ich odviezol niekto, o kom vedia, že pil, a 24 percent by neváhalo riadiť vozidlo po požití drog – pričom všetky tieto čísla sú vyššie u pravidelných návštevníkov festivalov. Celkovo 41 percent mladých ľudí zastáva názor, že pre riskovanie za volantom občas existujú dobré dôvody, pričom 26 percent už má za sebou dopravnú nehodu a 20 percent už zastavila počas jazdy polícia.

Celkovo až 93 percent opýtaných považuje svoje vodičské schopnosti za dobré – ale 54 percent zároveň priznáva, že nie vždy jazdia tak bezpečne, ako by mali.

Väčšinu obetí z radov mladých vodičov predstavujú mladí muži, pričom prieskum spoločnosti Ford potvrdzuje, že práve u nich hrozí vyššia pravdepodobnosť rizikového správania na cestách. Pozornosť mladých mužov až trojnásobne častejšie rozptýlia počas jazdy atraktívne chodkyne, než je to v prípade mladých vodičiek a atraktívnych chodcov. Spomedzi opýtaných mladých mužov 25 percent priznalo, že ich už zastavila polícia, pričom u mladých vodičiek to bolo 16 percent. Mladí muži za volantom zároveň častejšie prekračujú rýchlosť, používajú mobilný telefón a jazdia pod vplyvom alkoholu.

Spomedzi respondentov vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii najčastejšie zastavila polícia vodičov vo Francúzsku. Nemeckí vodiči sa zasa najmenej obávajú dopravnej nehody a najčastejšie u nich hrozí prekročenie rýchlosti alebo autonehoda. Vodiči v Taliansku počas jazdy najčastejšie telefonujú, kým španielski vodiči najviac riskujú, keď vezú priateľov. Britskí vodiči zasa zvyknú spôsobiť dopravnú nehodu, keď ich rozptýli atraktívny chodec/chodkyňa.

Program Ford DSFL sa začal pred 13 rokmi v USA a dnes ponúka praktický výcvik mladých vodičov v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Španielsku, Turecku a vo Veľkej Británii. Súčasťou výcviku je rozpoznávanie nebezpečenstva, ovládanie vozidla, riadenie rýchlosti a priestorové ovládanie, ako aj riziká, ktoré predstavuje jazda pod vplyvom alkoholu, jazda po požití drog a vyhotovovanie vlastných fotografií za jazdy („selfie“) – predchádzajúci prieskum, ktorý si dala vyhotoviť spoločnosť Ford v roku 2014, totiž ukázal, že v tom čase si za volantom robil „selfie“ každý štvrtý mladý vodič.

„Je veľmi dôležité, aby sme našli ten správny spôsob, ako mladých ľudí osloviť a odovzdať im tieto mimoriadne dôležité informácie, a zároveň zabezpečiť, aby malo možnosť absolvovať výcvik DSFL čo najviac vodičov,“ uviedol Graham.

Zdroj: Transservice/Ford

Foto: Ford