Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Letisko v Bratislave chce kúpiť päť zariadení na detekčnú kontrolu výbušnín

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) chce nakúpiť päť nových zariadení na detekčnú kontrolu výbušnín. Hodnotu zákazky odhaduje na 53.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a vyhlásilo už na ňu súťaž, o ktorej informovalo vo vestníku verejného obstarávania.

Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 16. apríla tohto roku. Kritériom pre výber víťaza bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. V rámci nej sa bude posudzovať cena za nákup piatich zariadení, tiež percento falošných poplachov, rýchlosť detekcie a rýchlosť čistenia po detekcii nebezpečnej látky.

V súťaži sa použije elektronická aukcia a zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Dodávateľ by mal letisku poskytnúť päť kusov týchto zariadení vrátane spotrebného materiálu potrebného na bežnú údržbu a pravidelné prehliadky prístroja počas jedného roka a všetkých súvisiacich nákladov. Tými sú napríklad doprava, montáž a zaškolenie obsluhy na prevádzku i zaškolenie technikov letiska na základnú údržbu a opravy.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Netky.sk