Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Lepšie životné prostredie vďaka dlhým jazdným súpravám

Jazdou s návesom a prívesom plnej dĺžky dokáže Scania redukovať spotrebu paliva až o 30 percent, a tým znížiť škodlivé emisie oxidu uhličitého. Švédska dopravná agentúra udelila spoločnosti Scania na základe jej žiadosti povolenie na používanie súpravy dlhej 31,5 metra a to na trase medzi mestami Södertälje a Helsingborg vo Švédsku.

Scania Transport Laboratory, prepravná divízia spoločnosti Scania, vykonala za posledných šesť rokov na cestách výskum v reálnych prevádzkových podmienkach prostredníctvom prepravy vlastných materiálov medzi výrobnými jednotkami Scania v Södertälje vo Švédsku a v Zwolle v Holandsku.

V priebehu rokov 2008 až 2012 sa divízii Scania Transport Laboratory vďaka zručnostiam vodičov, optimalizácii vozidiel a nižšej priemernej rýchlosti podarilo o polovicu znížiť emisie CO2 na tonu/km. Okrem toho chce poukázať na to, že pomocou nových spôsobov myslenia sa dajú výrazne znížiť emisie znečisťujúce životné prostredie produkované nákladnými vozidlami pri preprave a to až o 20 gramov na tonu/km.

Diaľková doprava sa dnes realizuje pomocou 16,5-metrových súprav, čo je maximálna povolená dĺžka pre kombináciu ťahača a návesu vo väčšine európskych krajín. Výnimkou sú krajiny, ako je Švédsko a Fínsko. Pre kombináciu ťahača a prívesu platí vo väčšine európskych štátov maximálna povolená dĺžka 18,75 metra, no v krajinách, ako je Švédsko a Fínsko, je povolená dĺžka až 25,25 metra.

„Používanie dlhších jazdných súprav má pozitívne účinky na životné prostredie. Žiaľ, v mnohých európskych krajinách je ťažké nájsť podporu v tejto oblasti,“ hovorí Erik Ljungberg, hlavný viceprezident pre korporátne vzťahy v spoločnosti Scania. „Je naozaj potešiteľné, že švédske úrady podnikajú kroky, aby sa mohli tieto výhody využívať. Adekvátne zlepšenie kvality ovzdušia bude vďaka spomenutému vývoju nákladných vozidiel možné dosiahnuť už o niekoľko rokov.“

Rozhodnutiu švédskej dopravnej agentúry predchádzal test stability vozidiel s dĺžkou 31,5 metra, ktorý uskutočnil švédsky úrad pre dopravu. Test mal dokázať, že tieto vozidlá nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, napríklad pri potrebe náhlych vyhýbacích manévrov.

„Naše diaľkové prepravné služby žiadnym spôsobom nenarušia plynulosť premávky a bez problémov budeme schopní dodržať aj zákonom predpísaný rýchlostný limit 80 km/h,“ uisťuje Anders Gustavsson, generálny riaditeľ divízie Scania Transport Laboratory.

Zdroj: Transservice, Volvo

Foto: scania