Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Konvoj diaľkovo ovládaných Arocsov odpratáva sneh z letiska

  • Motorové vozidlá na odpratávanie snehu bez vodiča v skúšobnej prevádzke v spolupráci so spoločnosťou Fraport
  • Premiéra najnovšej techniky Mercedes-Benz s rozhraním pre nákladné motorové vozidlá s ovládaním na diaľku (Remote Truck Interface)
  • Prenos údajov medzi všetkými vozidlami v reálnom čase
  • Pri odpratávaní snehu sa vyžaduje maximálne presné jazdenie: Arocs to umožňuje
  • Osvedčená sériová technika je základom pre pokrokové riešenia budúcnosti

Spoločnosť Daimler AG v doteraz jedinečnej skúšobnej prevádzke ukazuje ďalší návrh riešenia pre budúcu prevádzku automatizovaných užitkových motorových vozidiel. Spoločnosť po úspešnej ukážke inovatívnych systémov Highway Pilot a Highway Pilot Connect, ktorý umožňuje automatizované jazdenie nákladného motorového vozidla v konvoji, dnes predstavuje ďalší vývojový stupeň na ceste k plne zosieťovanému a autonómne jazdiacemu úžitkovému motorovému vozidlu.

Výrobca úžitkových motorových vozidiel s vedúcim postavením na svetovom trhu na príklade konkrétnej požiadavky zákazníka v komplexe bývalého vojenského letiska Pferdsfeld ukazuje možnosti praktického využitia automatizovaných motorových vozidiel na odpratávanie snehu na letiskách.

Martin Daum, člen predstavenstva Daimler AG zodpovedný za divíziu Daimler Trucks, zdôraznil: „Nové technológie nie sú len predmetom diskusií, prinášame ich aj na cesty. Postupne vyvíjame naše najnovšie asistenčné systémy – až po automatizované jazdenie. Aktuálne pracujeme na realizácii dvoch konkrétnych prípadov použitia: jedným z nich je automatizované jazdenie v celkom bežnej premávke na diaľniciach – cieľ je jasný: chceme odbremeniť vodiča a výrazne zvýšiť bezpečnosť. Ďalším prípadom je jazdenie bez vodiča v uzavretých oblastiach pre významné zvýšenie produktivity. Dnešnou ukážkou automatizovaného odpratávania snehu na letisku znovu preukazujeme naše vedúce postavenie v oblasti technológií.“

Štyri ťahače návesov Mercedes-Benz Arocs v rámci projektu s názvom Automatizovaná pozemná údržba letiska (Automated Airfield Ground Maintenance, AAGM) poskytujú ukážku automatizovaného čistenia letiska v konvoji vozidiel riadenom na diaľku. Výhody sú zrejmé: čistiace práce na letisku, osobitne v zime, sa predpovedajú veľmi ťažko, a preto je ich plánovanie náročné. Dokonale presné, a tým aj veľmi precízne jednotky na odpratávanie snehu, ktoré riadi len jeden vodič vozidla a ktoré zabezpečujú čistenie vzletových a pristávacích dráh, majú rozhodujúci význam najmä pri bleskovom vývoji extrémneho počasia v zimných mesiacoch a nevyžadujú dodatočné plánovanie vozidiel a personálu.

Projekt vznikol v úzkej spolupráci medzi inovačným strediskom Daimler Lab1886, divíziou Daimler Trucks a spoločnosťou Fraport AG. Lab1886 aktívne podporuje prechod spoločnosti Daimler AG z výrobcu automobilov na poskytovateľa mobility a úzko spolupracuje s iniciatívou Daimler CASE. CASE – tieto písmená charakterizujú budúcnosť mobility a sú neodlučiteľnou súčasťou podnikateľskej stratégie spoločnosti Daimler AG. Predstavujú tieto oblasti: zosieťovanie (Connected), autonómne jazdenie (Autonomous), flexibilné používanie (Shared & Services) a elektrické pohony (Electric).„Úlohou strediska Lab1886 je sprístupniť spoločnosti Daimler AG nové, inovatívne modely podnikania. Projekt Fraport je veľmi dobrým príkladom. Ukazuje spôsob, akým prepájame inovácie s konkrétnymi potrebami zákazníka, čo nám otvára nové trhy,“ vysvetlila Susanne Hahn, vedúca strediska Lab1886.

„Teší nás, že sa ako jedno z prvých letísk na svete môžeme podieľať na tomto inovatívnom projekte s využitím nášho know-how. Týmto spôsobom môžeme preskúmať autonómne riadenie ťažkých zariadení na zimnú údržbu v mimoriadne náročných podmienkach na letisku v zimnom období. Očakávame, že nám tento projekt prinesie poznatky, ktoré nám pomôžu plánovať budúce použitie zariadení pri náhlom príchode zimy ešte precíznejšie a efektívnejšie. Naša účasť na projekte znovu zdôrazňuje úlohu spoločnosti Fraport AG ako inovátora v rôznych oblastiach,“ povedal Mathias Dudek, vedúci správy infraštruktúry Fraport AG. Spoločnosť Fraport AG sídli vo Frankfurte nad Mohanom, kde prevádzkuje jeden z najväčších uzlov leteckej dopravy na svete. Cieľom spoločnej skúšobnej aktivity je zavedenie najnovšej techniky riadenia vozidiel s telematickou podporou v neverejných areáloch. Najmä týmto charakterom sa nový spôsob použitia technologických medzníkov, ktoré spoločnosť Daimler AG doteraz vyvinula a zaviedla do skúšobnej praxe, odlišuje od automatizovaného jazdenia. Systém Highway Pilot a systém Highway Pilot Connect, ktorý bol zavedený pre automatizované jazdenie nákladného motorového vozidla v konvoji, sú koncepčne navrhnuté na použitie vo verejne prístupných dopravných priestoroch.

Spoločnosť Fraport okrem rozsiahleho zoznamu požiadaviek na automatizované stroje poskytuje pre túto jedinečnú skúšku aj zariadenia na odpratávanie snehu. Okrem iných strojov k nim patria aj štyri zametacie a fúkacie zariadenia, ktoré dnes už pracujú ako návesy za ešte stále konvenčnými ťahačmi návesov značky Mercedes-Benz.

Premiéra rozhrania pre vozidlá s ovládaním na diaľku (Remote Truck Interface, RTI)
Štyri skúšobné vozidlá Arocs sú vybavené novým rozhraním vo vozidle s ovládaním na diaľku (RTI), prostredníctvom ktorého možno na diaľku ovládať funkcie vozidla a prenášať údaje. Rozhranie RTI je základnou súčasťou novej techniky, pri ktorej môže spoločnosť Daimler využiť svoj značný súbor vedomostí a inovácií z projektov, ako sú systémy Highway Pilot a Highway Pilot Connect, ktoré nemajú ďaleko od sériovej podoby.

Prostredníctvom rozhrania RTI sú všetky vozidlá plne prepojené telematickými systémami, jazdia automatizovane a dokážu viesť konvoj vozidiel, ako aj nasledovať iné vozidlá v konvoji. To konkrétne znamená, že si vodič konvoja z flotily dostupných kombinácií ťahačov návesov vyberie ľubovoľné vozidlo a určí ho ako vedúce vozidlo. Potom na ovládacom paneli vo vozidle určí počet a poradie ďalších nákladných motorových vozidiel v konvoji a vykoná kontrolu prevádzky svojho a všetkých ostatných ťahačov.

To, čo znie jednoducho, prebieha jednoducho aj v praxi. Skrýva sa však za tým extrémne náročný softvér. Všetky vozidlá sú vybavené zdvojenou lokalizáciou pomocou globálneho polohového systému (diferenciálny globálny polohový systém, DGPS) a, samozrejme, najnovším systémom na komunikáciu medzi vozidlami (V2V).

Súhra inovatívneho rozhrania RTI, ako aj riadiacej jednotky a jednotky ovládania na diaľku okrem toho umožňuje extrémne rýchly a najmä spoľahlivý prenos údajov medzi vozidlami. Funkčnosť systému v reálnom čase zabezpečuje kompletný prenos údajov medzi vozidlami a hlavnou riadiacou jednotkou rozhrania RTI, ktorý sa uskutočňuje každých 0,1 sekundy. Prenosová technika v rozsahu komunikácie medzi vozidlami je založená na digitálnej komunikácii s krátkym dosahom DSRC.

Výhľad: automatizované jazdenie poskytuje rôznorodé možnosti použitia
Automatizovaný konvoj vozidiel na odpratávanie snehu, ktorý sa v testovacej fáze skladá zo štyroch vozidiel a môže obsahovať až 14 vozidiel, naznačuje možnosti ďalšieho využitia. Riešenia rozhrania Mercedes-Benz pre nákladné motorové vozidlá s ovládaním na diaľku si okrem uplatnenia na iných letiskách, ktoré už naznačili svoj záujem o takéto presné pracovné zariadenia na automatizovanú starostlivosť o vzletovú a pristávaciu dráhu, nájdu uplatnenie aj v rôznych iných situáciách.

„Našim zákazníkom sa otvárajú nové možnosti: okrem detailne vyladených manévrovacích úkonov bežných jazdných súprav, ktoré vodič riadi na diaľku zo svojej kabíny, napríklad v zadnej časti vozidla, kde má vodič najlepší výhľad na priebeh manévrov, je možné aj jazdenie bez vodiča v baniach, na kontajnerových termináloch alebo v iných uzavretých areáloch,“ vysvetľuje Martin Zeilinger, vedúci predvývoja divízie Daimler Trucks.

Úlohy automatizovaného vozidla Arocs v skúšobnej prevádzke v rámci AAGM (automatizovaná povrchová údržba letiska)
V prípade ukážky ťahačov návesov Arocs je rozhranie pre nákladné motorové vozidlá s ovládaním na diaľku rozhraním medzi vozidlom a vonkajším svetom. Riadiace funkcie pre vedenie a ovládanie konvoja na letiskovej dráhe zabezpečujú prídavné externé riadiace prístroje ako počítač na riadenie dráhy, ovládací panel a rádiové rozhranie. Vďaka tomu môžu automatizované vozidlá Arocs vykonávať tieto konkrétne funkcie:
• Riadenie: štartovanie a vypínanie motora
• Riadenie: parkovacia brzda
• Navádzanie vozidla v priečnom smere: riadenie
• Riadenie vozidla v pozdĺžnom smere: riadenie motora (pridávanie a uberanie plynu)
• Riadenie vozidla v pozdĺžnom smere: prevádzková brzda
• Ovládanie pohonu: prevodovka (zaradenie rozjazdového stupňa, všetky zmeny prevodového stupňa, zaradenie neutrálu)
• Ovládanie pohonu: pripájanie a odpájanie uzávierok diferenciálu
• Periférne zariadenia: osvetlenie vrátane ukazovateľa smeru jazdy, prevádzkové svietidlá atď.
• Špeciálne funkcie: riadenie nadstavby; v tomto prípade riadenie pripojeného zametacieho a fúkacieho stroja

Riadiaci prístroj RTI umožňuje riadenie všetkých prepojených funkcií vozidla prostredníctvom rozhrania (CAN). Po napojení rádiového rozhrania na CAN tak možno realizovať ovládanie na diaľku.

„Dôležitou súčasťou riadiaceho prístroja RTI je integrovaná bezpečnostná koncepcia. To v praxi znamená monitorovanie všetkých funkcií vozidla. Bezpečnostná koncepcia sa uplatní okamžite po tom, ako sa vyskytne chyba. Týmto spôsobom dokážeme zabezpečiť, aby sa vozidlá v prípade potreby bezpečne a rýchlo zastavili a aby po ich zastavení bolo možné jednoducho pokračovať v ich prevádzke manuálne,“ dodal Zeilinger.

Skúšobná prevádzka: zariadenia na odpratávanie snehu musia postupovať veľmi flexibilne
Prevádzkovatelia letísk musia doteraz udržiavať potrebné odpratávacie a čistiace zariadenia v prevádzkyschopnom stave len pre konkrétny účel. Časy, ktoré sú potrebné na prípravu na porovnateľne zriedkavé a spravidla veľmi krátko trvajúce nepriaznivé poveternostné podmienky, sú spojené s veľkými kapacitami.

Na druhej strane je však na letisku potrebná dôkladná prevádzka odpratávacích zariadení už pri malom množstve snehu. V takomto areáli sa sneh na ploche so šírkou až 60 m musí odpratať na jednu stranu v priebehu jedného pracovného cyklu. Pokiaľ ide o letisko vo Frankfurte nad Mohanom, už dnes na tento účel v jednom konvoji jazdí až 14 vozidiel s príslušným plošným prekrytím.

To znamená, že sa sneh odpratáva spredu dozadu a posúva sa ku konkrétnemu nasledujúcemu vozidlu. Týmto spôsobom sa zvyšuje zaťaženie jednotlivých vozidiel snehom, čím spredu dozadu výrazne stúpa požiadavka na výkon jednotlivých zariadení na odpratávanie snehu. Vozidlá sú okrem toho počas jazdy vysunuté do strany, pričom veľmi presné vedenie stopy rozhodujúcim spôsobom vplýva na výslednú kvalitu odpratávania. To všetko spôsobuje veľmi odlišné požiadavky na výkon každého odpratávacieho vozidla.

Efektívnejšia prevádzka vďaka automatizovaným odpratávacím zariadeniam
Na letisku vo Frankfurte nad Mohanom musí konvoj v presne usporiadanom útvare odpratávať sneh a ľad zo vzletových a pristávacích, ako aj rolovacích dráh. Odpratávacie stroje dodnes spravidla postupujú meter za metrom pri nízkej viditeľnosti, najmä v noci alebo hmle, ako aj pri zvírenom snehu od vozidiel idúcich vpredu.

Pri zlej viditeľnosti sa častokrát stáva, že sa odstupy medzi vozidlami zväčšujú, čím sa konvoj „pretrháva“ a odpratávanie snehu zo vzletovej a pristávacej dráhy trvá dlhšie. Zlá viditeľnosť je tiež príčinou poškodenia bočného osvetlenia dráhy vozidlami jazdiacimi po stranách. Oprava osvetlenia vyžaduje vysoké náklady.

Vopred určený program na odpratávanie snehu, ktorý neustále kontroluje vedúci konvoja, pri skúške automatických nákladných motorových vozidiel na odpratávanie snehu od spoločnosti Daimler AG stanovuje trasy, smer a rýchlosť. Osoba v prvom vozidle konvoja na odpratávanie snehu má pri plnení svojej náročnej úlohy relatívne nerušený výhľad na trasu pred ním a nasledujúcimi vozidlami.

Trasy odpratávania snehu sú vopred určené, aby sa sneh z dráhy odpratával s vysokou presnosťou. Trasy jazdy sa určujú kartograficky a vedúce vozidlo, ako aj nasledujúce vozidlá v konvoji ich presne dodržiavajú pomocou diferenciálneho globálneho polohového systému s toleranciou tri centimetre. Rozdiel medzi požadovaným a aktuálnym stavom sa pritom neustále vyrovnáva.

Pri odpratávaní snehu na letisku je nevyhnutná vysoká flexibilita. Preto môže vedúci konvoja kedykoľvek prevziať navádzanie, ak v konkrétnej chvíli rozpozná potrebu okamžitého odchýlenia od digitálne vopred určenej trasy.
Na tento účel má v každom vozidle Arocs k dispozícii klasické ovládacie prvky ako volant, plynový a brzdový pedál. Vďaka tomu má úplnú kontrolu nad riadením svojho vozidla. Nasledujúce vozidlá potom okamžite a plne automaticky prevezmú očakávané dráhy, ktoré pre nich vyplývajú zo zmeny jazdnej trasy prvého vozidla.

Arocs 2045 AS 4×4 s náhonom na všetky kolesá ako základ pre návesovú súpravu na odpratávanie snehu
Práve predstavený ukážkový prototyp konvoja pochádzajúci z oddelenia predvývoja vozidiel sa na začiatok skladá zo štyroch samostatných vozidiel. Základom sú sériové ťahače návesov s náhonom na všetky kolesá typu Mercedes-Benz Arocs 2045 AS pochádzajúce z rodiny robustných vozidiel Grounder, ktoré sú vybavené najnovšou generáciou motorov OM 470 LA Euro VI s výkonom 315 kW (428 k) a krútiacim momentom 2 100 Nm. Hlavná masa snehu sa pri plynulej jazde odsúva na stranu pomocou trojdielneho, plne hydraulicky ovládateľného snežného pluhu s dĺžkou osem metrov, ktorý je umiestnený v prednej časti vozidla.

Detailnú prácu pri čistení jazdnej dráhy vykonávajú otočné metly a ventilátor, ktoré tvoria takzvané zametacie a fúkacie zariadenie. Vozidlá ho ťahajú za sebou ako sedlový náves. Nezávisle od ťažného vozidla ho poháňa šesťvalcový motor od značky Mercedes-Benz, ktorý sa nachádza v zadnej časti návesu.

Dĺžka celej návesovej súpravy je 23 metrov. Celá návesová súprava v pohotovostnom stave váži 25 ton. Približne desať ton pritom váži ťahač návesov, ktorý je v časti uchytenia snežného pluhu zosilnený, radlica k celkovej hmotnosti súpravy prispieva dvomi tonami, pripojené zametacie a fúkacie zariadenie váži 13 ton brutto.

Z tradície sa stáva inovácia: divízia Daimler Trucks má vedúcu pozíciu na ceste k autonómnemu jazdeniu
Divízia Daimler Trucks už tradične zastáva vedúce postavenie v oblasti nových bezpečnostných a asistenčných systémov, ako aj zjednodušovania ovládania úžitkových vozidiel. Rovnakú pozíciu má aj v oblasti zosieťovania a automatizovaného jazdenia. Desaťročia získavané know-how je na ceste k automatizovanému jazdeniu základom pre inovácie, ako sú systém Highway Pilot a Highway Pilot Connect.

Nákladné motorové vozidlo budúcnosti Future Truck 2025 od značky Mercedes-Benz, ktoré bolo predstavené v roku 2014, so systémom Highway Pilot bola odpoveď na budúce výzvy: nárast hustoty premávky, nedostatočná infraštruktúra, vyššie náklady a nedostatok vodičov. Toto vozidlo bolo vyvinuté na základe aktuálneho vozidla Actros značky Mercedes-Benz a jeho rozmanitých a zdokonalených asistenčných a telematických systémov a otvorilo novú éru nákladnej cestnej dopravy.

Už o rok neskôr v tomto príbehu pokračovalo nákladné motorové vozidlo Freightliner Inspiration. Jeho technika sa zakladá na nákladnom motorovom vozidle budúcnosti Future Truck 2025, je však prispôsobená podmienkam používania v Severnej Amerike. Nákladné motorové vozidlo Freightliner Inspiration vo federálnom štáte USA Nevada získalo schválenie na cestnú premávku ako prvé autonómne jazdiace nákladné motorové vozidlo na svete.

Krátko potom divízia Daimler Trucks začala písať novú kapitolu v Európe: na jeseň v roku 2015 bolo sériové vozidlo Mercedes-Benz Actros so systémom Highway Pilot schválené ako skúšobné vozidlo v cestnej premávke. Na všetkých nemeckých diaľniciach smie jazdiť v čiastočne automatizovanom režime. Vozidlo teda jazdí automatizovane, vodič však musí nepretržite monitorovať tento systém a musí byť schopný kedykoľvek prevziať riadenie nákladného motorového vozidla.

Nákladné motorové vozidlo budúcnosti Future Truck 2025 od značky Mercedes-Benz bola len koncepcia vozidla, zato vozidlo Mercedes-Benz Actros so systémom Highway Pilot už predstavuje prechod k sériovej technike. Prostredníctvom neho sa overuje praktickosť autonómneho jazdenia pri každodennom používaní.

Už v roku 2016 sa na cestu vydali tri vozidlá Actros so systémom Highway Pilot Connect: táto technológia umožňuje elektronické pripojenie nákladného motorového vozidla na diaľniciach a rýchlostných cestách a je známa aj pod názvom platooning. Divízia Daimler Trucks touto technológiou v rámci Európskej iniciatívy v oblasti autonómneho jazdenia nákladných motorových vozidiel v konvoji na cezhraničnej ceste do Rotterdamu preukázala výhody elektronického prepojenia medzi vozidlami. Konektivita a automatizované jazdenie v rámci autonómneho jazdenia nákladných motorových vozidiel v konvoji zvyšujú bezpečnosť nákladných motorových vozidiel jazdiacich v rade za sebou, odbremeňujú vodičov a zlepšujú efektivitu pri spaľovaní paliva vďaka menším odstupom medzi vozidlami.

 

 

Zdroj: Transservice/Daimler

Foto: Daimler