Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

IRU zaujalo stanovisko k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Hlasovanie občanov Veľkej Británie za odchod z Európskej únie bude mať mnoho politických, ekonomických a sociálnych dôsledkov vrátane nevyhnutých dôsledkov pre medzinárodnú cestnú dopravu.

Výzva Veľkej Británie opustiť Európsku úniu je venovaná Európskej komisii, ktorá má dva roky aby, vyjednala odchod, tak ako to je stanovené v článku 50 Lisabonskej zmluvy. Výsledok týchto rokovaní určí celkový vplyv hlasovania na britských prevádzkovateľov cestnej dopravy pracujúcich v zostávajúcich 27 členských štátoch EÚ a prevádzkovateľov EÚ, ktorí pracujú vo Veľkej Británii.

V priebehu rokovaní bude treba riešiť rad otázok s cieľom zabezpečiť právnu istotu a stabilitu, ktorú prevádzkovatelia cestnej dopravy potrebujú. Tieto záležitosti by mohli zahŕňať používanie a znovu zavedenie colného odbavenia a dohody o uľahčení tranzitu, cezhraničné DPH, prístup na trh a iné.

Dopravcovia môžu byť taktiež nepriaznivo postihnutí dodatočnými bezpečnostnými opatreniami, ako napríklad tajné požiadavky na migráciu a kontrola totožnosti pre prevádzkovateľov prepravy cestujúcich.

IRU žiada rýchle riešenie týchto dôležitých otázok v záujme zabezpečenia jasnosti a uľahčenia správneho obchodného plánovania pre prevádzkovateľov dopravy, ktorých IRU zastupuje prostredníctvom ich členov.

 

Zdroj: Transservice/ IRU

Foto: Netky.sk