Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

HVO súčasťou stratégie Scanie na zníženie emisií

Scania postupne prichádza s riešením, kedy bude možné prevádzkovať nákladné vozidlá a autobusy s motormi Euro 5 a vybrané modely Euro 6 na obnoviteľné palivo nesúce názov hydrogenovaný rastlinný olej (HVO). Toto palivo znižuje emisie CO2 oproti konvenčnej nafte až o 85 percent.

V súlade s filozofiou spoločnosti Scania, že všetky alternatívne zdroje energie by mali byť prinajmenšom vyskúšané, teraz švédska spoločnosť otvára cestu na použitie ďalšieho alternatívneho paliva – hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO). Z chemického hľadiska je HVO takmer identický s konvenčnou motorovou naftou, ale pri spaľovaní je možné dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 85 percent. Len náklady na pohonné hmoty sú o niečo vyššie ako pri bežnej motorovej nafte, zatiaľ čo požadované servisné intervaly motorov zostávajú rovnaké.

Prvým krokom Scanie bolo schválenie paliva HVO pre nákladné vozidlá a autobusy s motormi Euro 5. Pre vozidlá Euro 6 v túto chvíľu prebiehajú prevádzkové testy, do ktorých sa zapojilo niekoľko švédskych dopravcov. Medzi ne patrí spoločnosť Renova zaoberajúca sa likvidáciou a recykláciou odpadov a Gotene Kyltransporter, s 80 kamiónmi líder švédskeho trhu v chladiarenskej preprave. Tretia spoločností zúčastňujúca sa projektu je Kaj Inrikes známa predovšetkým svojimi výkonmi pre IKEA Sweden.

„Do paliva HVO vkladáme veľké nádeje,“ hovorí Kaj Johansson, generálny riaditeľ Kaj Inrikes. „V našej firme sa zameriavame predovšetkým na komunikačné technológie a investície do ochrany životného prostredia. Sme presvedčení, že keď sa nám v oboch spomínaných oblastiach podarí dosiahnuť vedúceho postavenia, tak sa bude lepšie dariť celej našej spoločnosti a navyše významným spôsobom prispejeme k ochrane životného prostredia. Je pre nás úplne prirodzené, že sa chceme rozvíjať a objavovať nové možnosti.“

Jonas Nordh, riaditeľ spoločnosti Scania pre Škandináviu uviedol, že najmä od veľkých dopravných spoločností zaznamenal veľký záujem o účasť v praktickom teste paliva HVO.„Cieľom je mať začiatkom jesene v prevádzke okolo stovky vozidiel Euro 6, medzi ktorými by boli zastúpené ako staršie vozidlá, tak aj novo dodané,“ zmienil Nordh.

A ako sa teda môže majiteľ vozidla Scania s motorom Euro 5 alebo Euro 6 dozvedieť, že je jeho vozidlo vhodné na prevádzku na HVO?

„V podstate neexistujú žiadne zásadné prekážky, ale napriek tomu je potrebné zvážiť niekoľko dôležitých vecí,“ hovorí Nordh. „Vždy našim zákazníkom odporúčame, aby načúvali radám svojej kontaktnej osoby v spoločnosti Scania. Obmedzenia sú napríklad pre niektoré konkrétne typy podvozkov, dôležitý je tiež vek vozidla a palivový systém by mal byť vybavený zodpovedajúcim typom tesnenia.“

Pre väčšinu dopravných spoločností je však okrem samotnej technológie dôležitá hlavne dostupnosť paliva na cestách. V tomto ohľade je oveľa ľahšie použiť „obyčajné“ biopalivá (FAME), pre ktoré Scania ponúka motory Euro 6 s výkonom 320 až 580 k.

Prakticky ktokoľvek si z našej ponuky vyberie motor na bionaftu, ktorý presne zodpovedá požiadavkám na konkrétny typ prepravy. Bionafta FAME je stále jedinou alternatívou, ktorá ponúka ako zníženie emisií CO2, tak aj nižšie prevádzkové náklady.

„HVO je zaujímavé palivo, ktoré už je k dispozícii niekoľko rokov, ale doposiaľ sa masovo nerozšírilo, pretože jeho výroba aj distribúcia je obmedzená,“ hovorí Nordh. „V Scanii HVO vnímame predovšetkým ako doplnok k našim plynovým motorom a motorom na bionaftu (FAME i RME). Zároveň pokračujeme v rozvoji motorov Euro 6 pre bioetanol ED95. Ak chcú prepravcovia aj výrobcovia automobilov spoločne bojovať proti emisiám CO2, potom je potrebné preskúmať všetky možnosti.“

Zdroj: Transservice/Scania

Foto: Scania