Refundácia DPH

Čo je refundácia DPH

Získajte späť svoje peniaze refundáciou DPH zo zahraničia.
Napriek zložitým daňovým zákonom
vám zabezpečíme celý proces v 5 jednoduchých krokoch:

Priebeh refundácie DPH

Podpis zmluvy a autorizácia
Dodanie a kontrola dokladov
Podpis dokumentov
Spracovanie a podanie žiadosti
Vyplatenie refundovanej DPH

História refundácie DPH

Proces nárokovania a vrátenia DPH z iného členského štátu funguje vo svete už desiatky rokov. Vstupom Slovenska do EÚ sa rozšíril aj počet krajín, ktoré pre podnikateľov ponúkajú možnosť vrátenia DPH.

Ako refundovať DPH

Odovzdajte nám Vaše doklady a my Vás ušetríme celej byrokracie. Náš team preverí Vaše faktúry, spracuje potrebné dokumenty, podá ich na príslušných daňových úradoch a všetko ostatné vybaví za Vás.

Okamžitá vratka DPH

Rýchle vrátenie DPH z niektorých krajín poskytujeme už do NIEKOĽKO DNÍ od podania žiadosti. Okamžité vrátenie DPH je možné požiadať z faktúr alebo bločkov platených v hotovosti alebo bankomatovou kartou.

Komunikácia s úradmi

Komunikácia zo zahraničným daňovým úradom je väčšinou v úradnom jazyku danej krajiny. Daňový úrad žiadateľa o vrátenie DPH má 15 dňovú lehotu na odoslanie žiadosti zahraničnému daňovému úradu.

Kto môže refundovať DPH

Nárok na refundáciu DPH zo zahraničia, majú všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú vo svojej krajine registrované ako platca DPH, ktoré v zahraničí tankujú, platia mýtne poplatky a využívajú iné služby.

Spolupráca

Pri spolupráci uplatňujeme princíp „no cure no pay“, t.j.  odmenu za svoje služby vo forme provízie si nárokujeme  iba v prípade úspešného vrátenia DPH zo zahraničia a platí sa až po vrátení dane zo zahraničia.

Spotrebná daň

Refundáciu spotrebnej dane zabezpečujeme z krajín: Belgicko, Francúzsko, Taliansko a Slovinsko.

Prečo refundovať DPH

V súčasnej ekonomickej situácii je nevyhnutné hľadať spôsoby ako znížiť náklady a zvýšiť konkurencie schopnosť. Služba na vrátenie zahraničnej DPH je jednou z týchto možností.Žiadajte späť čo Vám patrí.

Prečo refundovať cez nás

Náš odborne vyškolený team Vám ponúkne najvýhodnejšiu províziu za vybavenie refundácie DPH a vďaka nášmu modernému systému na spracovanie žiadostí ju vybavíme expresne.

Obdobia refundácie DPH

Žiadosti o refundáciu DPH podávame štvrťročne alebo ročne. Refundujte DPH za rok 2018 s nami! Termín na podanie poslednej žiadosti je do 31.08.2019. Aby ste však mali svoje peniaze skôr poponáhľajte sa.

Minimálne sumy DPH

Suma podanej DPH nesmie byť nižšia ako 400€/kvartál a 50€/rok alebo jej ekvivalent v národnej mene. V prípade ak žiadosť nespĺňa všetky podmienky, žiadosť nebude odoslaná na príslušný daňový úrad.

Lehota akceptácie žiadostí

Po prijatí žiadosti, začína zahraničnému daňovému úradu plynúť 4 mesačná lehota. Počas tejto lehoty skontroluje podanú žiadosť a vydá k nej právoplatné rozhodnutie o akceptácií alebo zamietnutí.

Refundovateľné krajiny

 

Informujte sa ONLINE o službe vrátenie zahraničnej DPH

Názov spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Kontaktná osoba na DPH

Email na kontaktnú osobu

Telefónne číslo na kontaktnú osobu

Krajiny, z ktorých chcete refundovať DPH

Z akých daňových dokladov chcete refundovať DPH?
Priklad: hotovostné doklady alebo faktúry

Ktorý rok chcete refundovať DPH

Počet vozidiel (vozový park)

Typ vozidiel
Priklad: do 3,5t, do7,5t, do 12t (nákladné vozidlo)

SK NACE CODE
Príklad: Vaša hlavná činnosť. Dopravná spoločnosť, ktorá vykonáva medzinárodnú dopravu SK NACE CODE označenie je 4941

Predmet nárokovania DPH
Priklad: PHM, mýto, prislušenstvo, ubytovanie

Poznámka

Týmto potvrdzujem, že som si prečítal/a podmienky o Ochrane a spracovaní osobných údajov - časť "Elektronický kontaktný formulár" a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na tento účel.
Viac informácií tu