Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Gebrüder Weiss prepravuje aj za úsmev

Rakúska prepravná spoločnosť v uplynulých dňoch zrealizovala výnimočnú prepravu na podnet jedného z jej klientov. Išlo o pro bono odvoz tovaru, ktorého cieľovou stanicou bola nadácia Úsmev ako dar. Presnejšie išlo o kancelárske potreby pre detské domovy, ktoré zastrešuje spomínaná charitatívna organizácia.

Gebrüder Weiss takýmito aktivitami chce pokračovať v podpore filantropických projektov, a pomôcť tak, ako vie najlepšie – bezpečnou a rýchlou prepravou. Minulý rok bola kľúčovou aktivitou pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a Srbsku, ktoré v polovici mája zasiahli ničivé povodne. Gebrüder Weiss Slovensko pre nich zabezpečilo transport zásielky s hygienickými pomôckami do zničených regiónov. „Je nám veľmi ľúto nešťastia, ktoré sa stalo, a aspoň nejakou mierou sme chceli prispieť k tomu, aby sa veci, ktoré ľudia v postihnutých oblastiach potrebujú, dostali k nim čo najskôr. Snažili sme sa, aby všetky formality a preclenie prebehli hladko a bezproblémovo“, uviedol konateľ GW Slovensko, Markus Jelleschitz.

Medzi ďalšie aktivity a formy pomoci Gebrüder Weiss patrí aj spolupráca s neziskovou organizáciou Plamienok. Tá už 14 rokov stojí pri rodinách, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, a to, že majú nevyliečiteľne choré dieťa, ktoré chce stráviť posledné dni doma, v kruhu svojich blízkych. Spoločnosť pre nich zabezpečuje prepravu detí do letného tábora, kde majú možnosť stretnúť iné deti s podobným osudom, teda s niekým, kto prišiel o blízkeho človeka v rodine. Okrem tejto pomoci venovala spoločnosť neziskovej organizácii 2 notebooky, a mobilné telefóny pre uľahčenie komunikácie. Finančným darom už druhý rok podporuje aj benefičný koncert Ruky spoja ruky, pre zdravotne a pohybovo postihnutých z Národného rehabilitačného centra Kováčová a Špecializovaného liečebného ústavu Marína Kováčová.

GW IMG_0607

Zdroj: Transservice/GW

Foto: GW