Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Gebrüder Weiss pokračuje v stratégii rastu

Gebrüder Weiss pokračuje v priaznivom vývoji obchodnej politiky. S nárastom približne päť percent dosiahla medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť za uplynulý rok predbežný čistý obrat 1,24 miliárd EUR . „Vzhľadom na neľahkú ekonomickú situáciu v Európe sme s touto ročnou závierkou veľmi spokojní“, hodnotí predseda predstavenstva Wolfgang Niessner uplynulý hospodársky rok. „Dosiahli sme korporátne ciele a podporili ďalší rozvoj inovácií.“

Okrem operatívneho výsledku všetkých obchodných činností iniciovala spoločnosť Gebrüder Weiss svojim strategickým programom „Agenda 2020“ dôležité novinky. Tie zahŕňajú tak multiomodálne riešenia, nové logistické koncepty, nové požiadavky na pracovnú silu ako aj inovované služby s využitím nových technologických trendov. Aj v roku 2014 investoval expert na logistiku do budovania svojej siete a pokračoval vo svojej stratégii expanzie smerom na východ rozšírením pobočiek v strednej a východnej Európe.

Kontinuálne rozširovanie siete Člen predstavenstva za oblasť financií Wolfram Senger-Weiss k tomu uviedol: „Kontinuálne rozširovanie siete vo východnej Európe a v strednej Ázii je súčasťou našej stratégie. Nástupom na trh v Rusku a v našich najmladších pobočkách v Turecku a Gruzínsku sme za dva uplynulé roky vyplnili geografickú medzeru v našej sieti.“ Okrem toho sa centrála spoločnosti nasťahovala v polovici roka 2014 vo vorarlberskom Lauterachu do nových priestorov a taktiež do nového logistického terminálu a v pobočkách vo Welse (Rakúsko) a Sofii (Bulharsko) otvorila nové nákladné terminály. Ďalšie stavebné projekty sa majú dokončiť v roku 2015. V Lauterachu prebiehajú ďalšie rozsiahle modernizačné práce a v juhonemeckom Esslingene vzniká nový prekládkový sklad. Expert na logistiku takisto rozširuje svoje pobočky v Halle (Rakúsko), Brne (Česká republika) a Belehrade (Srbsko) a buduje logistický terminál v Dubaji.

Objem investícií sa s čiastkou približne 56,4 milióna EUR pohyboval na vysokej úrovni predchádzajúceho roka (2013: 60,1 miliónov EUR). Okrem toho vzhľadom na nízke úrokové sadzby prebrala spoločnosť niekoľko lízingových objektov v Maďarsku a Rakúsku v hodnote 24,4 miliónov euro a zvýšila si tak do budúcnosti svoju pružnosť. Takmer nezmenený zostal pomer vlastného kapitálu s približne 55,5 percentami, ktorý spoločnosti zabezpečuje vysoký stupeň nezávislosti od úverových inštitúcií (2013: 56,5 percent). Počet zamestnancov stúpol v ročnom priemere o vyše štyri percentá na 5 868 pracovníkov (ekvivalent na plný úväzok).
Pozemná preprava a logistické riešenia so stabilným výsledkom S konsolidovaným obratom 826,3 miliónov EUR za rok 2014 spoločnosť zvýšila obrat v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2013: 800,3 miliónov euro). „Základnými piliermi pozitívneho vývoja tejto oblasti činnosti bola stabilná sieť partnerov System Alliance Europe, pozitívny ohlas na európsky produkt zbernej služby GW pro.line a úspešné rozšírenie služby doručovania tovarov do domácností GW pro.line home v Rakúsku, ako aj v ďalších stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách“, hovorí Wolfgang Niessner. So špeciálnymi odbornými znalosťami dcérskej spoločnosti Far Freight rozvíjala spoločnosť Gebrüder Weiss objem dopravy na Kaukaze a v ďalších štátoch SNŠ a otvorila pobočku v Turecku. Celkovo zrealizovala pozemná preprava v roku 2014 približne 10,6 milióna zásielok. Čoraz viac boli pritom stredobodom pozornosti multimodálne dopravné riešenia, ktoré chce spoločnosť Gebrüder Weiss rozvíjať ďalej smerom do Ázie. Oblasť logistických riešení s radom vynikajúcich projektov upevnila svoju pozíciu na trhu ako zákaznícky orientovaný logistik poskytujúci komplexné služby. Prispelo k tomu aj rozšírenie špecializácie na moderné technické logistické riešenia pod značkou tectraxx, ako aj modulárne použiteľné riešenia eFulfillment pre celý dodávateľský reťazec. Rovnako pozitívne sa vzhľadom na stúpajúci dopyt zákazníkov vyvíjala aj mladá logistická lokalita v Gruzínsku.

GW-FiscalYear2014-HeadOffice

Oblasť Air & Sea na vzostupe
Oblasť činnosti Air & Sea zaznamenala s obratom 287,7 miliónov euro rast vyše 12 percent. V námornej doprave sa ďalej etablovala zberná služba GWconsolution so štandardizovanou úrovňou služieb a vybudovaním priamych námorných liniek a dosiahla v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 20 percent (LCL: 433.000 metrov kubických). Aj oblasť leteckej prepravy sa po miernom poklese v roku 2013 znova posilnila a zaznamenala s 49 500 tonami nárast 10 percent. V Číne si spoločnosť ďalej rozšírila svoje kompetencie v oblasti automobilového priemyslu založením joint venture Gebrüder Weiss Automotive Logistics. „S týmito odbornými znalosťami môžeme ešte lepšie plniť vysoké nároky zákazníkov v tomto dôležitom segmente na trhu a zintenzívniť naše nasadenie v Číne“, vysvetľuje zodpovedný člen predstavenstva Heinz Senger-Weiss. Realizácia množstva náročných špeciálnych prepráv cez novo etablovanú oblasť činnosti Projects & Break Bulk a nasadenie v Číne ukazujú inovatívneho ducha tejto oblasti: „Stály rozvoj siete Air & Sea, jej produktov a riešení, ako aj rozšírenie logistických aktivít v Ázii sú hlavnými prvkami našej stratégie“, hovorí Heinz Senger-Weiss.

Stabilné dcérske spoločnosti
Balíková služba Gebrüder Weiss Parcel Service (GWP), kde je spoločníkom rakúska DPD, sa v roku 2014 s obratom 126,3 miliónov EUR v konkurenčnom prostredí dosiahla výsledok nad úrovňou predchádzajúceho roka (2013: 126,1 miliónov euro). Balíková služba rozšírila v predchádzajúcom roku svoju celoštátnu sieť na celkom 580 balíkových obchodov pre koncových zákazníkov. Množstvom inovatívnych poradenských projektov v logistike a zameraním sa na oblasť e-business si vybudovala svoje postavenie na trhu dcérska spoločnosť x|vise. „Na trhu B2C sme realizovali úspešné projekty e-commerce a pre našich zákazníkov sme navrhli individuálne webshopové riešenia,“ povedal člen predstavenstva a riaditeľ odboru Peter Kloiber. Spoločnosť inet-logistics GmbH, ktorej globálne systémy riadenia dopravy (Transport Management Systeme (TMS)) sa na medzinárodnom trhu ďalej dobre rozvíjajú, opäť mohla výrazne zvýšiť obrat. Dcérska spoločnosť dosiahla konsolidovaný obrat 14,1 miliónov euro a rast viac ako 18 percent. S ohľadom na nadchádzajúci hospodársky rok bude Gebrüder Weiss ďalej upevňovať svoje postavenie na trhu a v budúcnosti zvyšovať svoju atraktívnosť nielen ako poskytovateľ služieb, ale aj ako zamestnávateľ. „Náš cieľ je jasne definovaný pojmom ‚Service Excellence‘“, povedal Wolfgang Niessner. „Cieľom všetkých prijatých opatrení je, aby zákazníka nadchli vynikajúcimi výkonmi.“O spoločnosti Spoločnosť Gebrüder Weiss má viac než 6 000 zamestnancov, 150 vlastných firemných pobočiek a jej predbežný ročný obrat predstavuje 1,24 billiona EUR (2014), vďaka čomu patrí k vedúcim prepravnologistickým spoločnostiam v Európe. Spoločnosť zastrešuje Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v rakúskom Lauterachu a popri hlavných obchodných odvetviach ako pozemná preprava, letecká a námorná preprava alebo logistika sa venuje aj celému radu vysoko špecializovaných riešení pre rôzne odvetvia a združuje dcérske spoločnosti, okrem iných aj x|vise (logistické poradenstvo), tectraxx (špecialista na oblasť high-tech podnikov), inet-logistics (softvérové riešenia pre prepravný manažment TMS), Railcargo (vlaková preprava) a Balíkové služby Gebrüder Weiss (spoločník rakúskej spoločnosti DPD). Vďaka tomuto prepojeniu dokáže koncern rýchlo a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. Rodinná spoločnosť Gebrüder Weiss, ktorej história pôsobenia v preprave siaha do obdobia staršieho ako 500 rokov, je dnes z dôvodu mnohých ekologických, ekonomických a sociálnych opatrení považovaná za pioniera oblasti trvalo udržateľného hospodárenia.

Zdroj: Transservice/GW

Foto: GW