Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

FUSO Canter Van od Nissanu príde ešte tohto roku

Japonská dcérska spoločnosť koncernu Daimler zameraná na úžitkové vozidlá, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) a Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) rozširujú svoju spoluprácu. Obidva podniky oznámili podpísanie zmluvy o dodávke transportérov. Transportéry sa budú v budúcnosti dodávať ako kompletné vozidlá od spoločnosti Nissan a sú určené pre priemyselných zákazníkov značky FUSO na exportných trhoch.

Dr. Wolfgang Bernhard, v predstavenstve Daimler AG zodpovedný za divíziu Daimler Trucks & Buses, povedal: „Nový Canter Van od FUSO je dôležitý prvok v rastovej stratégii divízie Daimler Trucks v Ázii a nový príklad našej osvedčenej spolupráce so spoločnosťou Nissan v segmente úžitkových vozidiel.“
Predaj FUSO Canter Van začne ešte v roku 2014

V rámci dohody bude spoločnosť Nissan dodávať svoj transportér NV350 Urvan (najväčšia prípustná celková hmotnosť: 3,5 tony) pre MFTBC. Predaj vozidla ako FUSO Canter Van na Strednom východe začne ešte v roku 2014.

Dr. Albert Kirchmann, prezident a výkonný riaditeľ MFTBC, povedal: „S novým modelom FUSO Canter Van oslovíme nové segmenty zákazníkov v Strednej Ázii, kde už teraz disponujeme etablovanou sieťou. Prvýkrát v histórii ponúkame transportér od Mitsubishi Fuso. Som presvedčený, že naši zákazníci uvítajú väčší výber.“

Uzatvoreniu zmluvy predchádzalo podpísanie rámcovej zmluvy obidvoma podnikmi v septembri 2013. Zmluva sa zakladá na strategickom partnerstve medzi spoločnosťou Daimler AG a alianciou Renault-Nissan, ktoré bolo zverejnené 7. apríla 2010.

Medzi MFTBC a Nissan existuje strategická dohoda o dodávkach OEM. Mitsubishi Fuso dodáva svoju ľahkú platformu nákladných vozidiel (užitočné zaťaženie: 2,0 tony) spoločnosti Nissan. Naopak, Nissan dodáva svoju ľahkú platformu nákladných vozidiel (užitočné zaťaženie: 1,5 tony) pre MFTBC. Táto dohoda sa týka predaja v Japonsku.

Guerin Boutaud, zodpovedný za celosvetový obchod s ľahkými úžitkovými vozidlami v spoločnosti Nissan, zdôraznil: „Sme veľmi spokojní, že sme teraz docielili dohodu o dodávke nášho NV350 Urvan pre Mitsubishi Fuso. Tým nadväzujeme na našu vzájomnú dohodu o dodávkach platforiem ľahkých úžitkových vozidiel Fuso Canter Guts a Nissan NT 450 Atlas. Sme presvedčení, že týmto krokom môžeme ďalej rozvíjať strategické partnerstvo medzi Mitsubishi Fuso a Nissan v segmente ľahkých úžitkových vozidiel. To nám umožní ďalšie zvyšovanie hospodárnosti výroby v Japonsku.“

Zdroj: Transservice/daimler.sk

Foto: daimler.sk