Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Francúzsky štát vyberá vyššiu DPH

S platnosťou od 1. januára 2014 platí vo Francúzsku nová sadzba dane z pridanej hodnoty. Pôvodná sadzba 19,6 % bola zvýšená na 20 %. Francúzsko je tak ďalšou európskou krajinou, ktorá sa pridala k vlne zvyšovania sadzieb dane z pridanej hodnoty.

V súvislosti s DPH Vám ponúkame celý rad služieb, vďaka ktorým sa namiesto neproduktívnej administratívy môžete sústrediť na predmet svojho podnikania. TRANSSERVICE vám zabezpečí refundáciu DPH,  refundáciu  spotrebnej dane z krajín, ktoré ju umožňujú a tým sa vašej firme vylepší aj cash-flow.