Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Francúzsko – vysielanie pracovníkov

Francúzske orgány 21. decembra oficiálne oznámili, že poplatok vo výške 40 EUR za vydanie certifikátov od 1. januára 2018 NEBUDE zavedený, ako to bolo avizované. 

Francúzske orgány to neplánujú zaviesť ani v blízkej budúcnosti.

TRANSSERVICE ponúka najkomplexnejšie riešenie:

Náš servis zahŕňa:

  • Poskytnutie certifikátu pre vodičov s každým typom zmluvy.
  • Online riadenie dokumentov v priebehu platnosti certifikátu vodiča pre požadovaných nasledujúcich 18 mesiacov.
  • Poskytnutie všetkých potrebných dokumentov v prípade kontroly alebo v prípade, že Francúzske úrady požadujú iné informácie.
  • Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať,

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika