Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Francúzska polícia zvýšila kontrolu vodičov a dopravcov!

Francúzska polícia v posledných dňoch uskutočňuje intenzívnu kampaň za spolupráce s inšpektorátom práce, aby sa dodržiavali predpisy o minimálnej mzde zákona Loi Macron!

Cieľom tejto akcie je skontrolovať, či zahraniční dopravcovia, ktorí vykonávajú medzinárodnú dopravu a kabotáž vo Francúzsku spĺňajú požiadavky zákona o minimálnej mzde Loi Macron.

Ako oznámil portál transportealdia.es, polícia kontroluje, či majú vodiči požadovanú dokumentáciu.

Podľa vyhlášky č. 2016-418 zo 7. apríla 2016 by mala dokumentácia obsahovať:

  • platné potvrdenie o vyslaní (atestation de détachement),
  • pracovná zmluva preložená do francúzštiny,
  • osvedčenie A-1 (povinnosť od 1. apríla 2017).

Okrem toho musí každý zahraničný zamestnávateľ vymenovať zástupcu na obdobie vyslania zamestnanca do Francúzska.

Nové vyššie sankcie

Dňa 6. septembra vstúpil do platnosti francúzsky zákon, ktorý mení výšku pokuty uloženej inšpektorátom práce za porušenie ustanovení zákonníka práce. Niektoré z nich budú mimoriadne dôležité pre zahraničných dopravcov, pretože sa týkajú priestupkov súvisiacich s ustanoveniami o vysielaní zamestnancov.

Správne sankcie za porušenie francúzskych predpisov o vysielaní budú prísnejšie. Zákon stanovuje pokutu vo výške 3 000 EUR uloženú zamestnávateľovi za jedno porušenie, t. j. o  1 000 EUR viac ako predtým. Na druhej strane, v prípade opakovaných porušení – do dvoch rokov od prvého priestupku (nie do 1 roka až do nedávnej doby) – sa pokuta zvýšila zo 4 000 EUR na 6 000 EUR.

Okrem toho, podľa zákona, celková výška sankcií nesmie presiahnuť 500 000 EUR.

Na dopravcov budú uložené prísnejšie sankcie po uverejnení vykonávacieho dekrétu k zákonu vo francúzskom vestníku zákonov, t. j. s najväčšou pravdepodobnosťou v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov.

Zdroj: trans.info

Foto: Twitter @Gendarmerie

 

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk