Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Oficiálna ekologická plaketa Crit’Air vo Francúzsku

1. 7. 2016 bola vo Francúzsku zavedená ekologická plaketa s označením Crit’Air.

Podľa nariadenia č. 2017-782 vstúpili do platnosti nové tarify sankcií za absenciu plakety Crit’Air v oblastiach, kde je vyžadovaná alebo vo vymedzených oblastiach v čase platnosti smogovej situácie.

Rovnaké pokuty budú ukladať aj v prípade, keď sú v platnosti dopravné obmedzenia (náhradný trasy, rýchlostné limity, …) v súvislosti so smogovej situácií.

  •      Pokuty tretej triedy pre ľahké nákladné vozidlá 68 EUR
  •      Pokuty štvrtej triedy pre nákladné vozidlá 135 EUR

Ukladanie sankcií sa začne 1. júla 2017

Nálepky je možné zaistiť prostredníctvom TRANSSERVICE, s.r.o. formou zaslania objednávky.  Pre objednanie plakety Crit’Air je nutné predložiť technický preukaz vozidla.

Plaketa sa delí do šiestich kategórií a farieb, a to podľa roku registrácie, energetickej náročnosti a množstva emisií vozidla. Tým je dosiahnuté strednodobé a dlhodobé zníženie emisií a látok znečisťujúcich ovzdušie, podpory nových a energeticky hospodárnych vozidiel a postupné vylučovanie starých a ovzdušia znečisťujúcich automobilov z prevádzky.

Prostredníctvom ekologickej plakety Crit’Air majú byť znížené predovšetkým emisie oxidu dusíka a množstvo prachových častíc. Rozdelenie nákladných vozidiel, autobusov, osobných automobilov a ďalších vozidiel do kategórií Crit’Air je ustanovené v tzv. Décret Crit’Air 2016-858 z 29. 6. 2016.

Povinnosť mať na vozidle umiestnenú plaketu Crit’Air pre vjazd do ekologickej zóny v Paríži bola zavedená 1. 7. 2016. Dňa 01.11.2016 nasledoval Grenoble a Lyon 12/12/2016. V ostatných francúzskych mestách Lille, Strasbourg a Toulouse je tiež povinnosť mať ekologickú plaketu.

Autá bez tohto označenia smú jazdiť po Paríži len cez víkendy a v pracovné dni od 20:00 do 8:00.

V Paríži platilo prechodné obdobie do 14. 01. 2017, v priebehu ktorého nebudú udeľované pokuty automobilom, ktoré do ekologickej zóny vstúpia bez plakety Crit’Air.

Od 15. 1. 2017 bude udeľovaná pokuta vo výške 68-375 eur.

Neriskujte pokuty a KONTAKTUJTE NÁS!

PLAKETY si môžete objednať e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom TRANSSERVICE, s.r.o. 

Pri objednávke pošlite aj kópie technických preukazov od vozidiel.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk

Vozidlá, ktoré nemôžu získať plaketu Crit’Air
Staršie vozidlá spravidla nemôžu získať plaketu Crit’Air. Z tohto dôvodu nie je možné objednať plaketu Crit’Air pre nasledujúce typy vozidiel s nasledujúcimi dátami registrácie:
=> nie je možná objednávka pre osobné vozidlá registrované pred 01.01.1997
=> nie je možná objednávka pre úžitkové vozidlá <3,5t registrované pred 01.10.1997
=> nie je možná objednávka pre motorové vozidlá s dvomi, tromi a štyrmi kolesami registrované pred 01.06.2000
=> nie je možná objednávka pre nákladné vozidlá a autobusy registrované pred 01.10.2001
Pokiaľ obdržíme objednávku, v ktorej budú uvedené zlé alebo neúplné údaje, nebude plaketa Crit’Air doručená a vynaložené finančné prostriedky nebudú vrátené.