Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Ford vnáša svieži vietor do technológie filtrácie vzduchu: Vodiči v mestách môžu teraz dýchať čistejší vzduch než na vidieku

Vedeli ste, že pri kýchnutí v rýchlosti 95 km/h môžete prejsť „naslepo“ až 20 metrov?* Spoločnosť Ford preto zavádza do vozidiel nový systém filtrácie vzduchu, ktorý zachytáva takmer všetok oxid dusičitý, ktorý je významným spúšťačom astmy, až 99 percent peľových častíc a tiež plynné znečisťujúce látky a zápachy.

Táto technológia prináša vodičom aj cestujúcim skutočnú sviežosť. Počas testovania odborníci spoločnosti Ford namerali v interiéri vozidla koncentrácie oxidu dusičitého a pevných častíc na rovnakej alebo nižšej úrovni než vo vonkajšom vzduchu vo vidieckych oblastiach – dokonca aj keď testované vozidlo jazdilo v meste, na diaľnici, v dopravnej zápche alebo v tuneli.

Vyspelá filtrácia vzduchu patrí do kategórie technológií, ktorých úlohou je zlepšovať senzorickú kvalitu cestovania vo vozidlách Ford, a tým prispievať k zvýšeniu komfortu, bezpečnosti a pocitu luxusu. Mnohé z týchto nových moderných technológií sa rodia v európskom centre spoločnosti Ford pre výskum a inovácie v nemeckom meste Aachen, ktoré tohto roku oslávi 20. výročie založenia.

„V spoločnosti Ford sa stále snažíme zlepšovať kvalitu života ľudí prostredníctvom inovácií, či už ide o vyspelé osvetľovacie technológie, vďaka ktorým vodiči lepšie vidia potenciálne nebezpečné objekty, alebo o moderný filtračný systém, ktorý do kabíny vozidla privádza ultračistý vzduch,“ povedal Ken Washington, viceprezident spoločnosti Ford pre výskum a pokročilé inžinierstvo.

Technológia aj pre najcitlivejšie nosy

Nový systém filtrácie vzduchu, zavádzaný do nových modelov Mondeo, S-MAX a Galaxy, využíva aktívne uhlie – podobne ako moderné plynové masky, respirátory alebo kozmické skafandre.

Senzor kvality vzduchu sníma koncentráciu oxidu uhoľnatého a oxidu dusičitého v okolí vozidla a v prípade potreby zatvára prívod vzduchu do kabíny. Ak je to potrebné, automaticky zapne vyspelú filtráciu a uzavretú cirkuláciu vzduchu. Nový filter dokáže v porovnaní s predchádzajúcim systémom o 50 percent účinnejšie brániť vniku ultrajemných častíc, ktoré sú vyše tisíckrát menšie než hrúbka ľudského vlasu.

Viac než štvrtina Európanov trpí sennou nádchou,** pričom takíto vodiči majú o tretinu vyššiu pravdepodobnosť účasti v dopravnej nehode.***

„Filtračná technológia Ford zaručuje kvalitu vzduchu, akú zákazníci očakávajú v luxusných automobiloch. Tím výskumníkov preveril účinnosť nášho systému jazdou v oblastiach s hustou premávkou a silne znečisteným vzduchom, ako sú tunely alebo mestá,” povedal Volker Scheer, technický expert spoločnosti Ford of Europe pre oblasť zdravia a ovzdušia.

Robot, ktorý počúva

Počuli ste už o robotovi s hmatom? Spoločnosť Ford má špeciálneho robota s prezývkou RUTH (Robotised Unit for Tactility and Haptics, hmatová a haptická robotizovaná jednotka), ktorého možno naprogramovať tak, aby interagoval s mnohými prvkami v interiéri vozidla rovnako ako človek.

Robot – v podobe obrovského ramena so šiestimi kĺbmi – sa využíva na zaznamenávanie a analýzu atribútov, ktoré sa inak ťažko kvantifikujú, ako napríklad komfort alebo vnímaná kvalita materiálov. RUTH sa od začiatku až do konca vývoja vozidla podieľa na zisťovaní vnímanej kvality prostredníctvom rôznych testov na vzorkách interiérových prvkov, zahŕňajúcich štuchanie do obloženia, otáčanie ovládacích gombíkov, stláčanie tlačidiel alebo skúšanie pohodlnosti sedadiel a lakťových opierok.

Po ďalšom vývoji teraz dizajnéri a konštruktéri dokážu využívať robota aj na zaznamenávanie, izolovanie a analyzovanie zvukov – napríklad zvukov pri stláčaní spínačov vo vozidle alebo pri zatváraní dverí. Vďaka tomu môžu mať odborníci spoločnosti Ford istotu, že všetky zvuky budú vodiči a cestujúci vnímať čo najpozitívnejšie.

V záujme čo najpríjemnejšej zvukovej kulisy v interiéri teraz spoločnosť Ford zavádza do úplne nového modelu Ford Mondeo Vignale systém aktívneho tlmenia hluku. Tri mikrofóny, strategicky rozmiestnené v kabíne, snímajú hluk motora v interiéri. Systém potom prostredníctvom audiosystému generuje opačné zvukové vlny s cieľom potlačiť hluk motora a zlepšiť zvukové prostredie vo vozidle.

Ford-IWS2015_AirFiltration_075 Ford-IWS2015_AirFiltration_076 Ford-IWS2015_AirFiltration_077

Aby bolo všetko jasné

Dobrá viditeľnosť je základnou podmienkou bezpečnej jazdy. Vyspelý kamerový systém predného osvetlenia z vývojárskej dielne spoločnosti Ford využíva možnosti adaptívnych predných svetiel a systému rozpoznávania dopravných značiek, ktoré sa už dnes používajú vo vozidlách Ford, aby mohol lepšie osvetliť priestor pred vozidlom po zaregistrovaní dopravnej značky „kruhový objazd“, „daj prednosť v jazde” alebo „stoj, daj prednosť v jazde“. Na základe údajov GPS systém navyše dokáže predvídať a zapamätať si zákruty a zmeny sklonu cesty s cieľom zaistiť lepšie osvetlenie na zvolenej trase.

Systém bodového osvetlenia dokáže súčasne lokalizovať a sledovať až osem osôb alebo väčších zvierat vrátane väčších psov. Nebezpečné objekty systém zvýrazňuje pomocou bodového svetla a svetelného pruhu na povrchu cesty, pričom ako zdroj svetla využíva dve špeciálne LED lampy pri hmlových svetlách. Zaregistrované nebezpečné objekty, ktoré systém dokáže detegovať až na vzdialenosť 120 metrov, sa zároveň zobrazia na displeji vo vozidle.

Vidieť aj za roh

Predná kamera s deleným zorným poľom, ktorá sa už montuje do nových modelov S-MAX a Galaxy, zlepšuje výhľad spoza volantu tým, že umožňuje vidieť blížiace sa vozidlá v uhle 180 stupňov, ktoré by inak vodič nemohol vidieť.

Technológia, ktorá má v tomto segmente vozidiel premiéru, sa aktivuje stlačením tlačidla. Kamera s rozlíšením 1 megapixel, umiestnená v prednej maske, poskytuje vodičovi prostredníctvom 8-palcovej farebnej obrazovky reálny pohľad v uhle 180 stupňov (doľava aj doprava). Na neprehľadnej križovatke alebo pri výjazde z parkoviska môže vodič vďaka kamere bezpečne zistiť, či sa k nemu nepribližuje iné vozidlo, chodec alebo cyklista. Čistotu kamery zaisťuje špeciálne navrhnutý výsuvný ostrekovač, ktorý sa uvádza do činnosti pri zapnutí stieračov čelného skla.

Detekcia chodcov a iných vozidiel

Vozidlá Ford už dnes ponúkajú technológie, ktoré pomocou radaru, kamier a senzorov detegujú chodcov a vozidlá, a ktoré automaticky aktivujú brzdy, ak vodič nereaguje na varovania.

Prednárazový bezpečnostný systém Ford s detekciou chodcov dokáže zistiť prítomnosť chodcov v dráhe vozidla – alebo pohybujúcich sa smerom k dráhe vozidla – a automaticky zabrzdiť, ak vodič včas nezareaguje na vydané varovanie. Táto technológia, ktorá mala premiéru v novom modeli Ford Mondeo a je k dispozícii aj pre nové modely S-MAX a Galaxy, môže zmierniť následky zrážky vozidla s chodcom, alebo pomôcť vodičovi úplne zabrániť nehode. Systém, využívajúci radar a kameru, odlišuje ľudí od iných predmetov pri ceste porovnávaním tvaru objektov s „tvarmi chodcov“ uloženými v databáze.

Systém Active City Stop pomocou dopredu namierenej kamery a snímača vzdialenosti neustále sleduje vzdialenosť od iných vozidiel vpredu a vypočítava riziko nárazu do stojacich alebo pomaly sa pohybujúcich objektov. Vďaka tomu môže systém prispieť k zníženiu závažnosti nárazu do zadnej časti iného vozidla, alebo v niektorých prípadoch pri rýchlostiach do 50 km/h dokonca úplne zabrániť nehode. Ak vodič včas nezareaguje na spomaľujúce alebo stojace vozidlo vpredu, systém aktivuje brzdy, zníži výkon motora a zapne zadné výstražné svetlá.

„Vozidlá Ford pomáhajú vodičovi v celej škále rôznych situácií lepšie vnímať okolie a v prípade potreby rýchlejšie a efektívnejšie reagovať. Môže síce ísť o situácie, ku ktorým dochádza zriedka, ale keď sa v niektorej vodič predsa ocitne, naše systémy môžu významne zvýšiť jeho schopnosť bezpečne ich zvládnuť,“ dodal Ken Washington.

Ford-IWS2015_ActiveCityStop_084 Ford-IWS2015_FordAachen_071 FordMondeo_PedestrianDetection_02

S-MAX180-degreefrontsplit-viewcamera

* Na základe štúdie spoločnosti Halfords Autocentres

** Uwe E. Berger, vedúci oddelenia výskumu aerobiológie a peľov na Lekárskej univerzite vo Viedni

*** Na základe štúdie AvD (Automobilclub von Deutschland)

Zdroj: Transservice/Ford

Foto: Ford