Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Ford ako jediná automobilka na zozname najetickejších spoločností na svete za rok 2015

Inštitút Ethisphere zaradil spoločnosť Ford Motor Company na zoznam najetickejších spoločností na svete za rok 2015 (World’s Most Ethical Companies®).

Toto ocenenie prichádza v čase, keď je každý detail podnikania spoločnosti rovnako dôležitý ako produkty a služby, ktoré poskytuje, čo preukázal aj nový výskum.

„Toto ocenenie je dôkazom, že naše podnikanie sa uberá správnym smerom, a že každý deň robíme správne rozhodnutia,“ povedal Bill Ford, predseda predstavenstva spoločnosti Ford Motor Company. „Etika a firemná kultúra sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú povesť spoločnosti a jej úspech. Sme hrdí na skutočnosť, že Ford ako jediný výrobca automobilov získal toto vyznamenanie šesť rokov po sebe.“ 

Posudzovanie najetickejších spoločnosti na svete sa uskutočňuje podľa hodnotenia výkonnosti organizácie objektívnym, konzistentným a štandardizovaným spôsobom, ktorý vypracoval inštitút Ethisphere. Ocenenie sa udeľuje podľa najvyšších hodnotení dosiahnutých v piatich kategóriách – etika a dodržiavanie pravidiel, firemná kultúra a zodpovednosť, etická kultúra, správa a riadenie, inovácie a povesť.

„Ocenenie najetickejšia spoločnosť na svete zohľadňuje koreláciu medzi etickou obchodnou praxou a zlepšenou výkonnosťou spoločnosti,“ povedal Timothy Erblich, výkonný riaditeľ inštitútu Ethisphere. „Na získanie tohto ocenenia je potrebné kolektívne pôsobenie globálnej pracovnej sily od najvyšších pozícií až nadol. Blahoželáme všetkým zamestnancom spoločnosti Ford k tomuto mimoriadnemu úspechu.“

Toto ocenenie je vo vzájomnom vzťahu s výskumom, pri ktorom sa ukázalo, že povesť spoločnosti v oblasti etiky a dôvery zohráva úlohu pri rozhodovaní o nákupe. Podľa výskumu Harris Poll Reputation Quotient 2015 až 53 percent americkej verejnosti minulý rok priznalo, že pred nákupom si o spoločnosti zistia podrobnejšie informácie. Viac ako jedna tretina respondentov sa rozhodla, že na základe negatívnej povesti neuzatvorí obchod so spoločnosťou.

Spoločnosť Ford vníma tento trend ako formovanie spotrebiteľov všetkých vekových kategórií, a najmä mladších zákazníkov. Podľa štúdie a výskumu spoločnosti Sparks & Honey ľudia z generácie Z, ktorí sa narodili po roku 1993, tvrdia o 54 percent častejšie, že chcú ovplyvniť svet – v porovnaní so zákazníkmi narodenými na prelome tisícročí. Títo obchodujú so spoločnosťami, ktoré zdieľajú ich hodnoty.

Zdroj: Transservice/Ford

Foto: Ford