Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Európsky parlament dnes odmietol kompromis pre vysielanie vodičov

Poslanci EP dnes v Štrasburgu neschválili kompromisnú dohodu o pravidlách pre vysielanie vodičov a ďalším pravidlám pre cestnú dopravu, ktorú pripravil výbor pre dopravu TRAN.

Všetko sa opätovne preskúma v júli s mnohými pozmeňovacími návrhmi, avšak môže sa stať, že parlament neschváli nič.

Zdroj: europarl.europa.eu/Twitter

Aktualizácia: 14.06.2018