Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Európska komisia objasňuje pravidlá týkajúce sa balíka opatrení v oblasti mobility

Tu nájdete niektoré pravidlá týkajúce sa balíka opatrení v oblasti mobility, ktorý Európska komisia nedávno zverejnila.

Po oznámení smernice o balíku opatrení v oblasti mobility 1 sa dopravné spoločnosti začali zaujímať o niekoľko zverejnených aspektov, ktoré neboli jasne vysvetlené, a vyvolali veľa otázok.

Európska komisia zverejnila na webovej stránke GR Mobility prvú sériu otázok / odpovedí o implementácii balíka opatrení v oblasti mobility; najmä pokiaľ ide o právne predpisy v oblasti riadenia a odpočinku, ktoré sú už v platnosti v EÚ. Ďalej nájdete krátke zhrnutie informácií, ktoré poskytuje EÚ.

Vyberte si tému, ktorá je pre vás najdôležitejšia:

1. Návrat vodiča:

Vodič si môže zvoliť miesto odpočinku, nemá možnosť zbaviť zamestnávateľa povinností organizovať prácu umožňujúcu pravidelný návrat do „domova“.

Ak vodič nevyjadrí voľbu medzi týmito dvoma možnosťami, dôkazom by v tomto prípade bolo pozvanie zamestnávateľa (e-mail)

Stručne povedané, pokiaľ ide o vysvetlenie Európskej komisie, vodič si môže zvoliť miesto odpočinku, ale neexistuje možnosť oslobodiť zamestnávateľa od povinnosti organizovať prácu, aby sa mohol vrátiť do „domova“ buď do svojho bydliska, alebo do zamestnania. na operačné stredisko zamestnávateľa.

Ako dokázať návrat do operačného strediska dopravy alebo miesta bydliska?

Komisia tiež odpovedá na otázku, ako môže dopravca preukázať, že organizoval prácu tak, aby vodič mal možnosť vrátiť sa na takzvanú základňu. Dopravné spoločnosti to môžu využiť na tento účel:

– tachografové záznamy,

– zoznamy povinností vodičov

– alebo iná dokumentácia (napríklad cestovné lístky alebo iný doklad o cestovných opatreniach, (ako lístok alebo akýkoľvek iný doklad o iných cestovných poriadkoch – dôkaz, že vodič odcestoval späť domov mikrobusom poskytnutým zamestnávateľom).

Dopravca musí tieto dokumenty uchovávať vo svojich priestoroch a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom.

Ako uvádza Európska komisia, od vodiča by sa nemalo vyžadovať, aby mal tieto doklady, ani by nemal byť povinný mať doklady týkajúce sa miesta pravidelného týždenného odpočinku.

Kto by mal platiť cestovné náklady vodiča na návrat do miesta bydliska alebo operačného strediska spoločnosti?

Ak vodič ukončí pracovnú dobu pred návratom na základňu na jednom z dvoch miest, ktoré si vodič sám vyberie, potom je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť návrat jeho vodiča a pokryť cestovné náklady.

Ak vodič naopak nevyužije návrat organizovaný zamestnávateľom a rozhodne sa stráviť čas odpočinku na inom mieste, bude si musieť sám hradiť všetky cestovné náklady na dané miesto a z neho.

A čo živnostníci?

Európska komisia vysvetľuje, že pravidlá sa nevzťahujú iba na samostatne zárobkovo činných vodičov. Avšak osoba, ktorá je vyhlásená za samostatne zárobkovo činnú osobu, ale ktorej situácia spĺňa podmienky charakterizujúce pracovnoprávny vzťah s inou osobou (fyzickou alebo právnickou), sa musí považovať za zamestnanca, a preto sa na ňu vzťahuje toto ustanovenie.

2. Zákaz pravidelného týždenného odpočinku  v kabíne vozidla

Európska komisia poukázala aj na zákaz odpočinku v kabíne. Za nedodržiavanie týchto pravidiel môžu byť vodiči alebo zamestnávatelia pokutovaní, iba ak sú ich vodiči v čase kontroly prichytení pri pravidelnom týždennom odpočinku vo vnútri vozidla.

Úrady však nemôžu vyžadovať doklady vodičov preukazujúce, že ich pravidelný týždenný čas odpočinku predchádzajúci cestnej kontrole nebol strávený v nákladnom vozidle.

Za akých výnimočných okolností môže vodič prekročiť denný a týždenný čas jazdy?

Tieto nové odchýlky sa môžu použiť, ak z dôvodu okolností nezávislých od vôle vodiča alebo prevádzkovateľa (poveternostné podmienky, preťaženie, zdržanie v miestach nakládky / vykládky atď.) Vodič nemôže dosiahnuť na jedno z miest, ktoré si sám zvolí ( bydlisko alebo operačné stredisko zamestnávateľa) na týždenný odpočinok bez porušenia pravidiel o denných alebo týždenných odpočinkoch.

Telefón : +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421(0)902 624 876 alebo +421(0)918 426 863
Email: info@transservice.sk