Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Európa chce viac bezpečnosti na cestách

Čo najvyššia bezpečnosť a vízia nulovej nehodovosti na európskych cestách sú nosné témy neformálneho rokovania Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) v gréckej metropole Atény.

„Prioritou Slovenska je znižovať počet  a závažnosť dopravných nehôd. To však nie je možné bez úzkej spolupráce a výmeny osvedčených postupov a skúseností medzi jednotlivými štátmi EÚ,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Tiež dodal, že na následky nebezpečného správania na cestách musí upozorniť aj spoločná jednotná propagácia bezpečnosti cestnej premávky.

Základom silnej dopravnej politiky EÚ majú byť aj jednotné pravidlá pri kvalifikácii priestupkov a trestných činov v cestnej doprave (napríklad pravidlá pre používanie technológie Bluetooth počas jazdy, používanie prilby cyklistami, či najnižšie povolené limity alkoholu v krvi).

„Vízia nulovej nehodovosti na európskych cestách je lákavá. Je preto nevyhnutné, aby sa lepšie využívali európske finančné prostriedky na tieto projekty, čím sa zvýši ich dostupnosť a zároveň sa eliminujú rozdiely medzi regiónmi,“ povedal F. Palko. Podľa jeho slov, Slovensko podporí všetky kroky, ktoré sa pozitívne prejavia na cestách a budú prínosom pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Slovensko sa zároveň pripája k spoločnému cieľu dobudovania inteligentnej cestnej dopravnej infraštruktúry. Je ním pripravovaná realizácia projektu Národného systému dopravných informácií (NSDI). Ide o vytvorenie komplexného systémového prostredia pre zber, spracovanie, zdieľanie, archiváciu, sprístupňovanie a zverejňovanie dopravných informácií a dát o aktuálnej dopravnej situácii na pozemných komunikáciách. Takýto komplex informácií má prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti, a s tým súvisiacich následkov nehôd na životoch, zdraví a majetku.

Neformálne stretnutie Rady TTE v gréckych Aténach sa venuje aj vyhodnoteniu námornej dopravnej politiky EÚ do roku 2018. V tomto smere Slovensko podporuje posilnenie úlohy európskej vodnej dopravy na globalizovaných trhoch. Má záujem o zvyšovanie atraktivity zamestnania v námornej doprave a budovaní námorného know-how, zlepšovanie bezpečnosti lodí a boj proti pirátstvu, ako aj rozvoja námornej dopravy ako kľúčového prvku energetickej bezpečnosti EÚ.

Zdroj: eulog.sk