Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Ekologické plakety EcoSticker v Dánsku

01.11.2011 boli v Dánsku zavedené ekologické plakety EcoSticker, ktoré sú povinné pre nákladné automobily a autobusy s dieslovým motorom a s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (do 3,5 t podľa dátumu prvej registrácie vozidla). 

EcoSticker plaketa je rozpoznateľná podľa zelenej farby a musí byť zaobstaraná pre každé vozidlo zvlášť. Plaketa obsahuje údaj o krajine, v ktorej je vozidlo registrované a úradnú poznávaciu značku vozidla.

Plaketa s nápisom ,,Low Emission Zone‘‘ je neprenosná a nemôže byť používaná pre niekoľko vozidiel súčasne. Každé vozidlo musí mať vlastnú plaketu EcoSticker.

Plaketa má neobmedzenú platnosť zhodnú s platnosťou evidenčného čísla vozidla.

EcoSticker získa vozidlo triedy EURO 4, prípadne EURO 3, pokiaľ preukáže, že je vybavené filtrom pevných častíc. Vozidlá triedy EURO 3 si môžu nechať dodatočne nainštalovať filter pevných častíc a získajú tak ako vozidlá triedy EURO 4 zelenú plaketu EcoSticker.

Vozidlá, ktoré nezískajú EcoSticker, môžu požiadať o výnimku, ktorá môže byť udelená v podobe červenej plakety EcoSticker.

Ľahké vozidlá, osobné automobily a všetky vozidlá s benzínovým motorom zatiaľ nepotrebujú plaketu EcoSticker a môžu vchádzať do dánskych ekologických zón bez obmedzení.

Vozidlá, ktoré majú povinnosť opatriť si plaketu EcoSticker a pri kontrole nepreukážu jej vlastníctvo, musia počítať s vysokými pokutami aj trestom odňatia slobody.

Dieselové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony musia mať pri vstupe do ekologických zón viditeľné nálepky ekologickej zóny. To platí pre vozidlá registrované v Dánsku a teraz aj pre vozidlá registrované v zahraničí.

V ekologických zónach musia vozidlá s dieselovým motorom a autobusy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony dodržiavať mimoriadne prísne požiadavky na emisie alebo musia byť vybavené filtrom pevných častíc. Filter odstraňuje z výfuku veľkých vozidiel až 80% nebezpečných látok. Častice všetkých veľkostí sú zachytávané filtrom, dokonca aj veľmi jemné častice, o ktorých sa predpokladá, že sú obzvlášť nebezpečné pre zdravie.

 

Najčastejšie otázky:

 1. Platia vstupné obmedzenia do dánskych ekologických zón aj pre zahraničné vozidlá bez EcoSticker plakety ?

Áno. Značky označujúce vstup do environmentálnej zóny sú bežné a platné dopravné značky a vzťahujú sa aj na cudzincov a ich vozidlá.

 1. Ako zistím, že idem do ekologickej zóny?

Ekologická zóna je označená značkou podľa všeobecných pravidiel cestného značenia na všetkých prístupných cestách do zóny.

 1. Sú niektoré vozidlá oslobodené od environmentálnej zóny?

Vozidlá registrované ako ,,veterán‘‘ a vozidlá vojenských, policajných a záchranných služieb sú vyňaté z požiadaviek ekologických zón za predpokladu, že zvyčajne nejazdia v ekologickej zóne.

 1. Môžem požiadať o povolenie na jazdu do environmentálnych zón?

Môžete požiadať o výnimku, aby ste sa dostali do environmentálnych zón Dánsku agentúru na ochranu životného prostredia. Danish Environmental Protection Agency

 1. Aké sankcie sa ukladajú za jazdu do ekologických zón bez nálepky ,,EcoSticker“ ?

Podľa dánskeho zákona o ochrane životného prostredia je polícia povinná overiť, či vozidlá jazdia do ekologických zón bez nálepky ,,EcoSticker‘‘. Dopravca dostane pokutu.

 1. Čo je tranzitná trasa?

Hnedá čiara na mape Kodane je tranzitnou cestou pre nákladné autá a inú ťažkú ​​premávku do a z trajektov v Nordhavnen v Kodani. Tranzitná doprava je vedená do a von z ekologickej zóny prostredníctvom špeciálnej trasy do Tuborgvej. To znamená, že vozidlá nemusia mať na čelnom skle nálepky ,,EcoSticker“, ak sú v medzinárodnom tranzite.

 1. Potrebujem nálepku ekologickej zóny, ak budem jazdiť cez Dánsko alebo na diaľniciach?

Nie. V budúcnosti budete tiež môcť vstúpiť do Dánska bez nálepky ,,EcoSticker‘‘ a voľne prejsť. Nemôžete sa však dostať do určených ekologických zón.

 1. Ako podnikateľ, môžem objednať niekoľko nálepiek a zaplatiť za ne bez kreditnej karty?

Áno, môžete si objednať niekoľko nálepiek súčasne. Platbu je možné uskutočniť vopred bankovým prevodom.

 1. Kde umiestňujem nálepku a kedy končí?

Umiestnite novú ekologickú nálepku do ľavej spodnej vnútornej časti čelného skla. V prípade že nezmeníte evidenčné číslo vozidla, nálepka bude platná po celú dobu životnosti vozidla.

 1. Aká je doba dodania?

To záleží od času doručenia  pošty z Dánska na miesto dodania. Počítajte so  7 dňami potom ako dostaneme vašu objednávku. Dokumenty na vašom aute musia byť čitateľné a musia obsahovať všetky relevantné údaje.

 1. V ktorých oblastiach je potrebná ekologická plaketa?

Dánske ministerstvo životného prostredia vytvorilo ekologické zóny v miestnych orgánoch Kodane, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus a Odense. Pozrite sa na zemepisné oblasti, na ktoré sa vzťahuje schéma ekologickej zóny.

Ekologická zóna Aalborg – Dánsko

Oblasť / rozšírenie ekologickej zóny: Táto ekologická zóna sa v podstate týka centra Aalborg. Hranice ekologickej zóny sa nachádzajú v centre mesta Aalborg Goe od východu diaľnice E45 pozdĺž Ostre Alle, kým druhá ide do Kong Christians Alle a Dannebrogsgade, pokračuje až po Limfjord. Severná strana environmentálnej zóny je tvorená Limfjord. Avšak Vestebro Street v meste Aalborg je označená ako tranzitná trasa a je oslobodená od povinnosti EcoSticker

Ekologická zóna Aarhus – Dánsko

Oblasť / rozšírenie ekologickej zóny: Táto ekologická zóna sa nachádza v údolí Aarhus Kattegatu, ktorá leží na východe mesta a ekologickej zóny. Ekologická zóna je v podstate definovaná Ring Street 1 z juhu, západu a severu. Doprava smerom k najväčšiemu kontajnerovému terminálu v Dánsku cez vnútroštátnu cestu 1 je oslobodená od povinnosti EcoSticker plakety.

Ekologická zóna Copenhagen – Dánsko

Oblasť / rozšírenie ekologickej zóny: Táto ekologická zóna sa týka centra mesta Copenhagen a mesta Frederiksberg. S cieľom neprekážať obchodnej premávke smerujúcej z Kodane a smerom k Kodani prechádza tranzitná cesta cez ekologickú zónu. Táto trasa je oslobodená od povinnosti EcoSticker plakety.

Ekologická zóna Odense – Dánsko

Oblasť / rozšírenie ekologickej zóny: Hranice tejto ekologickej zóny Odense sa nachádzajú vo vnútri Ring Street 2 (Ring 2) mesta Odense. Je dôležité vziať do úvahy, že povinnosť jazdy s EcoSticker plaketou sa vzťahuje aj na otočný most Odins Bro, ktorý prechádza cez kanál.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk