Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Ekologické a bezpečné klímy s CO2 i R1234yf

Trieda S a Trieda E značky Mercedes-Benz dostanú ako prvé sériové osobné automobily novo vyvinuté výkonnejšie a ekologickejšie systémy klimatizácie s CO2. Značka s hviezdou zároveň pripravila pre svoje ďalšie modely bezpečné riešenia (rovnako s možnosťou uplatnenia i pri ďalších automobilových značkách) na použitie nového predpísaného syntetického chladiva pre automobily.

Klimatizácia s CO2 je výkonná, bezpečná, chladí rýchlo a vysoko ekologicky. Použitie CO2 ako chladiva si vyžiadalo osobitne vyvinúť jednotlivé podstatné komponenty (vrátane vedenia a tesnenia) novej klimatizácie, ktorá pracuje pri tlaku viac ako 100 barov (desaťnásobne vyššom ako doterajšie systémy).

S-Klasse mit CO2-Klimaanlage im Windkanal in Sindelfingen, Deutschland S-Class with the CO2-based air conditioning system in the aeroacoustic wind tunnel in Sindelfingen, Germany

Pre klimatizácie ďalších modelov vozidiel značky Mercedes-Benz so syntetickým chladivom R1234yf (nahrádza doterajšie R134a) je zasa podľa ich konfigurácie vyvinuté špeciálne patentované ochranné zariadenie. Zariadenie v prípade ťažkého čelného nárazu nehorľavým argónovým plynom oddelí zmes chladiva a vzduchu od horúcich častí motora a zabezpečí účinné chladenie. Eliminuje tak možnosť prípadného vzplanutia.

Novo vyvinuté klimatizačné systémy stuttgartskej automobilky idú nad rámec smerníc EÚ na ochranu ovzdušia, ktoré nadobudnú platnosť od roku 2017. Zároveň plne zohľadňujú nároky a bezpečnostné požiadavky zákazníkov.

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz