Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dostupná optimalizácia pre úspornú nákladnú prepravu

Spotrebu paliva, a tým aj emisie CO2 moderných nákladných automobilových kombinácií možno pomocou nástrojov dostupných na trhu znížiť až o dvojciferné percento, ak je v tejto súvislosti optimalizovaný nielen ťahač. To dokázala praktická skúška, výsledok ktorej v Berlíne predstavila divízia Daimler Trucks spoločne s účastníkmi projektu. Poznatky z praktickej skúšky pod názvom Efficiency Run budú pre nákladnú cestnú prepravu v budúcnosti hrať dôležitú rolu pri realizácii cieľov CO2. Pretože skúška Efficiency Run ukázala, že spotrebu paliva, a tým aj emisiu CO2 možno znížiť oveľa viac – a za menej peňazí –, ak je optimalizovaný nielen motor ťahača, ale aj vozidlo ako také. Ďalšie významné potenciály v znižovaní emisií CO2 vyplývajú z faktorov ako palivo, prevádzka alebo tréning vodiča a v poľnej skúške zatiaľ vôbec neboli zohľadnené.

Túto sériu skúšok uskutočnila divízia Daimler Trucks spolu s poprednými nemeckými logistickými spoločnosťami DB Schenker Logistics, Große-Vehne a Elflein. V rámci nej sa za reálnych podmienok na typických trasách uskutočnili typické prepravy s typickými nákladmi. Skúšky podrobne sprevádzala nezávislá skúšobná organizácia DEKRA. Nastavila podmienky skúšky, robila merania a vyhodnotila výsledky.

Jeden z kľúčových výsledkov: obe štandardné návesové súpravy Mercedes-Benz Actros optimalizované pre Efficiency Run spotrebovali každá o 12 až 14 percent menej paliva ako štandardná návesová súprava špedície na báze existujúceho vozidlového parku 2014.

Skúška Efficiency Run skúmala aj potenciál dlhej nákladnej súpravy – aj v tomto prípade s jednoznačným výsledkom. Štandardná dlhá nákladná súprava dosiahla v teste v porovnaní so štandardnou návesovou súpravou nasadenou v preprave s účtovaním podľa prepraveného objemu spotrebu nižšiu približne o 17 percent .

press_1550_gallery_10867 press_1550_gallery_10869

Výrazne prekonané očakávania

„Tým je dokázané: ak chceme naďalej výrazne znižovať spotrebu a emisie CO2 v nákladnej cestnej preprave, nesmieme sa zaoberať iba motorom. Musíme spojiť sily a zamerať sa aj na pneumatiky, náves a iné dôležité komponenty. Iba tak sa nám to podarí cenovo únosne dosiahnuť“, komentoval Dr. Wolfgang Bernhard, člen predstavenstva Daimler AG, zodpovedný za Daimler Trucks & Buses.

„Náš test okrem toho potvrdil vzorec, že dve dlhé nákladné súpravy dokážu plniť prepravné úlohy troch konvenčných návesových súprav – a to podstatne hospodárnejšie a ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu,“ pokračuje Dr. Bernhard.

Stefan Buchner, vedúci divízie Mercedes-Benz Trucks: „Našou ambíciou je môcť zákazníkovi ponúknuť vo vozidle Mercedes-Benz Actros to najúspornejšie vozidlo svojej triedy. Boli sme prirodzene špeciálne zvedaví, ako veľmi ešte možno optimalizovať celkové vozidlo. Pokles až o 14 percent v porovnaní so štandardnou návesovou súpravou vysoko prekonal naše očakávania.“

Redukcia CO2 ako úloha pre celé odvetvie

Európski výrobcovia úžitkových vozidiel na tému CO2 dosiahli už veľmi veľa: od roku 1965 sa podarilo znížiť spotrebu na tonokilometer približne o 60 % a zároveň splniť šesť emisných štandardov. Tým sa ukázalo, že najúčinnejším regulátorom je pre výrobcu úžitkových vozidiel zákazník. Keďže náklady na palivo predstavujú takmer tretinu celkových prevádzkových nákladov (Total Cost of Ownership), zákazník ustavične požaduje čo najnižšiu spotrebu. V dôsledku toho robí divízia Daimler Trucks od samého začiatku všetko preto, aby zákazníkovi ponúkala podľa možnosti čo najhospodárnejšie vozidlá.

Aktuálne sa všetci výrobcovia úžitkových vozidiel musia vysporiadať s novými limitmi CO2 v cestnej nákladnej preprave. EÚ plánuje do roku 2030 uskutočniť zníženie CO2 o 30 percent (v porovnaní s rokom 2005). Pre Nemecko sa uvažuje o znížení dokonca až o 40 percent. V tomto kontexte platí, že je potrebné vydať sa novým smerom, pretože už nestačí upraviť iba ťahač. Aby bolo v budúcnosti možné, hospodárne ešte viac výrazne znížiť emisie CO2, politika a prepravné odvetvie musia myslieť komplexne a spojiť svoje sily.

Efficiency Run Ankunft Sindelfingen 20150727 Testfahrt Große Vehne 20150707 Efficiency Run Ankunft Sindelfingen 20150727

Efficiency Run - DB Schenker

Komplexný prístup musí zohľadniť všetky faktory

Ide o to, aby v rámci takzvaného komplexného prístupu boli do dosiahnutia cieľov zapojení všetci aktéri nákladnej cestnej prepravy: výrobcovia úžitkových vozidiel, výrobcovia nadstavieb a pneumatík, logistické spoločnosti a napokon politické inštancie. Divízia Daimler Trucks predstavila túto koncepciu spoločne s ostatnými európskymi výrobcami v roku 2014 na IAA úžitkových vozidiel.

Komplexný prístup si kladie za cieľ optimalizovať celý systém nákladnej automobilovej prepravy. Okrem ťahača je predmetom pozornosti aj náves (napr. rozmery a hmotnosti, odpor vzduchu, odľahčená konštrukcia), pneumatiky (napr. valivý odpor, tlak vzduchu, jednomontáž kolies) alebo palivo (napr. bionafta, zemný plyn). Ale aj jazdný režim (napr. tréning vodiča, spájanie nákladov), infraštruktúra alebo téma obnovenia flotily zohrávajú v komplexnom prístupe dôležitú úlohu. Skutočnosť, že komplexný prístup v praxi funguje, teraz dokázal test Efficiency Run.
Efficiency Run ukazuje cestu, ako ešte viac hospodárne znížiť CO2

Daimler Trucks a traja logistickí partneri sa počas Efficiency Run sústredili na možnosti optimalizácie na strane vozidla. Zadanie na uskutočnenie Efficiency Run možno vyjadriť veľmi jednoducho: tak blízko realite, ako je to možné. To znamená, že počas série testov sa mali použiť štandardné ťahače návesov so sériovým hnacím ústrojenstvom. Optimalizácia vozidiel v konfigurácii „Actros 1842“ s rázvorom 3 700 mm sa uskutočnila výlučne prostredníctvom komponentov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. Obe návesové súpravy Actros Efficiency Run s nápadným červeno-bielym farebným dizajnom, ktoré jazdili v rámci praktickej skúšky vo vozidlovom parku spoločností DB Schenker a Große-Vehne, boli vybavené systémom predvídavého tempomatu Predictive Powertrain Control (PPC).

press_1550_gallery_10856 press_1550_gallery_10857

Ťahače návesov Actros boli skompletizované návesmi Krone Eco s optimalizovanou hmotnosťou, ktoré sú v tejto podobe taktiež dostupné na trhu. Optimalizáciu vozidiel zavŕšili pneumatiky s nízkym valivým odporom. Dlhá nákladná súprava s dvojnápravovým ťahačom Actros 1845 a so štvornápravovým prívesom zodpovedala štandardným kombináciám, ktoré používala tretia zúčastnená špedícia, spoločnosť Elflein. Ako referenčná hodnota slúžili počas týždenných skúšobných jázd štandardné návesové súpravy troch špedícií. Vykázali jazdné výkony porovnateľné s výkonmi vozidiel zúčastnených na Efficiency Run.
Kontrola porovnávacích jázd prostredníctvom skúšobne DEKRA.

Počas praktickej skúšky sprevádzajúci skúšobní inžinieri DEKRA manuálne zaznamenávali všetky udalosti ako dopravné zápchy, zastavenia na semaforoch, manévrovanie, jazdy naprázdno alebo jazdy „v závetrí“, aby dokázali posúdiť relevantnosť cudzích vplyvov. Osobitná pozornosť bola venovaná presnému zisteniu spotreby paliva. Počas série testov tankovalo nákladné automobily ciachované tankovacie vozidlo, s cieľom zaručiť nemennú kvalitu a teplotu paliva. Odborníci z DEKRA tankovali vozidlá najskôr výdajnou pištoľou a následne odmerkou.

Uwe Burckhardt, zástupca vedúceho centra DEKRA pre skúšanie automobilov: „Porovnanie medzi referenčnými vozidlami z vozidlových parkov zúčastnených spoločností a vozidiel s optimalizovanou spotrebou by sa malo uskutočniť v reálnom jazdnom režime, malo by byť reprodukovateľné a poskytnúť seriózne výsledky vo vysokej kvalite. Stálo nás to značné úsilie.“

Komplexné vyhodnotenie získaných údajov prostredníctvom DEKRA prinieslo jednoznačný výsledok: optimalizáciu spotreby možno hospodárne realizovať už dnes prostredníctvom komponentov, ktoré sú dostupné na trhu. Teraz je na všetkých zúčastnených, aby bolo možné nasadiť odskúšané riešenia plošne na cesty.

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz