Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dopravné informácie: STENA LINE upozorňuje pred únikom paliva na palube!

Využívate služby lodnej spoločnosti Stena Line? Potom by ste mali čítať ďalej.

Vážení klienti,

Lodná spoločnosť Stena line vydala inštrukcie pre vodičov:

Prevádzkovatelia lodnej spoločnosti žiadajú osobitnú pozornosť ohľadne bezpečnosti vozidiel na palube trajektu vo veci úniku paliva z vozidiel.

V nedávnej dobe boli zaznamenané prípady úniku paliva z preplnených cisterien pri cestovaní na palube trajektu.

U mnohých vodičov, ktorí prichádzajú na trajekt zo svojimi vozidlami dochádza k úniku paliva z dôsledku zvýšenej teploty, alebo kvôli nedostatočnému tesneniu uzáveru palivovej nádrže.
Účinky týchto únikov môžu byť veľmi vážne, vrátane rizika vzniku požiaru alebo nehody, takže ak už nastane podobná situácia Stena Line si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu takéhoto vozidla.

Prevádzkovateľ žiada, aby vodič nenechal tankovaciu nádrž počas prepravy otvorenú a skontroloval či je nádrž vozidla zatvorená ešte pred vstupom do terminálu, aby sa zaistila bezpečná plavba po mori.

V prípade že dôjde k znečisteniu, bude potrebné uhradiť náklady na čistenie paluby trajektu Stena Line.

Hodnota týchto služieb sa odhaduje na 250 EUR.

Zdroj: TRANSSERVICE/STENA LINE

Foto: Twiiter