Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dopravcovia nesúhlasia s novým nastavením dane

Autodopravcovia nesúhlasia s návrhom rezortu financií na úpravu dane z motorových vozidiel.

Podľa prepočtov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) totiž pri uplatnení nových pravidiel zákon o motorových vozidlách v porovnaní s okolitými krajinami poškodí podnikateľské prostredie na Slovensku. Spustili preto hromadnú pripomienku, cez ktorú žiadajú, aby boli ročné sadzby dane z motorových vozidiel upravené na štandardné úrovne podnikania, ako je to v Českej republike.

„Rozdiely v konečných výškach sadzieb sú priepastne negatívne. Navrhovaný zákon bude veľmi negatívne až likvidačne pôsobiť na naše spoločnosti,“ konštatuje sa vo vyhlásení Únie autodopravcov Slovenska. Navyše sa podľa nich extrémne roztvárajú nožnice medzi staršími a novšími vozidlami, čo považujú za absolútne neakceptovateľné. „Napríklad rozdiel pri 26-tonovom vozidle v emisnej triede IV medzi súčasným a navrhovaným stavom je až 500 eur za rok, čo je choré,“ uvádza sa vo vyhlásení. Autodopravcovia na základe prepočtov preto konštatujú, že aktuálny návrh rezortu financií podporí a urýchli odchod slovenských spoločností do zahraničia.

Ministerstvo financií k návrhu uviedlo, že sadzba dane z motorových vozidiel by sa mala podľa neho znížiť a zjednotiť na úrovni najnižších v súčasnosti stanovených sadzieb. Cieľom návrhu podľa ministerstva je, aby bolo zdaňovanie motorových vozidiel spravodlivejšie.

V súčasnosti je daň z motorových vozidiel príjmom vyšších územných celkov, ktoré môžu túto daň zaviesť a rozhodujú aj o sadzbách, oslobodeniach alebo zníženiach dane. Po novom by daň z motorových vozidiel mala byť príjmom štátneho rozpočtu. O úprave sadzieb v budúcnosti bude rozhodovať vláda formou nariadenia. Samosprávam budú príjmy kompenzované úpravou ich podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Spôsob platenia dane ostáva pre daňovníkov rovnaký ako v súčasnosti. Podávanie daňového priznania, splatnosť dane či výpočet a platenie preddavkov na daň ostáva zachovaný.

Nová právna úprava sa bude naďalej dotýkať len zdaňovania motorových vozidiel využívaných na podnikanie. Pri zdaňovaní sa viac zohľadnia ekologickejšie vozidlá, pričom sadzby dane a úľavy najmä pre tieto ekologické vozidlá sú uvedené priamo v zákone. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. januára 2015, nová právna úprava by tak platila už pre zdaňovacie obdobie roku 2015.

Zdroj: netky.sk

Foto: Ilustračné, internet