Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dodávatelia zavádzajú ekologicky uvedomelú výrobu využívaním environmentálne šetrných praktík od spoločnosti Ford

  • Vďaka posilneniu programu partnerstva za čistejšie životné prostredie (PACE), ktorý sa rozšíril na viac ako 40 dodávateľov v 40 krajinách, spoločnosť Ford obmedzuje ekologickú stopu v rámci svojho dodávateľského reťazca.
  • Program PACE, ktorý sa pôvodne zameriaval na úsporu vody a energie, sa teraz rozšíril a ponúka osvedčené postupy v oblasti znižovania množstva odpadu, emisií oxidu uhličitého a ostatných emisií do ovzdušia. V najbližších piatich rokoch možno znížiť emisie uhlíka o takmer 500 000 ton na celom svete.
  • Vďaka záväzku udržateľnosti dodávateľského reťazca získala spoločnosť Ford ocenenie od inštitútu Ethisphere a už ôsmy rok po sebe sa umiestnila na zozname najetickejších firiem na svete.

Výroba sa stáva čoraz zelenšou a spoločnosť Ford Motor Company plánuje aj naďalej obmedzovať svoju ekologickú stopu – zdieľaním praktík udržateľnosti so svojimi dodávateľmi na celom svete.

Program Partnerstvo pre čistejšie životné prostredie (PACE) je súčasťou záväzku spoločnosti Ford na budovanie lepšieho sveta. Aj keď mnohé praktiky udržateľnosti už boli implementované vo výrobných závodoch spoločnosti Ford, firma naďalej rozširuje tento program. Jeho súčasťou sú nástroje, ktoré pomáhajú dodávateľom znížiť emisie oxidu uhličitého a množstvo odpadu, a zároveň znižovať spotrebu vody a energie.

V minulom roku získala pozvánku na vstup do dobrovoľného programu druhá vybraná skupina dodávateľov, čím sa počet zúčastnených spoločností za dva roky zvýšil na viac ako 40. Program PACE má teraz potenciál ovplyvniť takmer 1 100 dodávateľských miest vo viac ako 40 krajinách sveta.

Vďaka programom ako je PACE Ford preukázal svoj záväzok udržateľnosti životného prostredia a príslušnosti k firme. Inštitút Ethisphere preto dnes ocenil spoločnosť Ford a už ôsmy rok po sebe ju umiestnil na svoj zoznam najetickejších firiem na svete.

„Pre nás ako spoločnosť je dôležité, že vyrábame kvalitné výrobky a minimalizujeme vplyv na životné prostredie, pretože postupujeme správnym spôsobom,“ povedala Mary Wroten, senior manažérka pre udržateľnosť dodávateľského reťazca v spoločnosti Ford. „Keďže máme dodávateľov, ktorí chcú s nami túto zodpovednosť zdieľať, môžeme spoločne pracovať na znížení nášho spoločného vplyvu na životné prostredie, a pritom stále dodávať skvelé výrobky.“

Ako súčasť programu PACE ponúka spoločnosť Ford svojim dodávateľom osvedčené postupy a nástroje na monitorovanie, ktoré im pomáhajú sledovať ciele udržateľnosti a dosiahnuť ich. Naopak, dodávatelia hlásia svoje pokroky v environmentálnej oblasti a zdieľajú svoje osvedčené postupy. Zúčastnení dodávatelia sú podľa údajov zozbieraných v roku 2016 na dobrej ceste ušetriť v priebehu nasledujúcich piatich rokov odhadom 550 miliónov galónov vody – čo by stačilo na napustenie 837 olympijských plaveckých bazénov.

Boj o udržateľnosť však nie je len o vode. Vďaka súčasným dodávateľom, ktorí sa zúčastňujú programu PACE, možno v priebehu nasledujúcich piatich rokov znížiť emisie uhlíka takmer o 500 000 ton na celom svete. Ide o ekvivalent emisií uhlíka viac ako 50 000 domácností za rok.

Špičkové praktiky pre dokonalosť

Spoločnosť Ford chápe udržateľnosť ako pokračujúci záväzok. Poskytuje dodávateľom balík nástrojov PACE, spoločne s vyše 350 špičkovými postupmi v rámci štyroch kategórií: energia, voda, emisie do ovzdušia a odpad.

Špičkové postupy sa vyznačujú rôznou intenzitou a ich súčasťou je optimalizácia prevádzky chladiacich veží, zníženie spotreby stlačeného vzduchu vo výrobných procesoch a odstraňovanie jednoprechodových chladiacich systémov. Okrem veľkých projektov sú tu aj najjednoduchšie postupy, napríklad výmena bežných žiaroviek za LED žiarovky, čo tiež pomáha šetriť cenné zdroje.

Medzi špičkové postupy spoločnosti Ford patrí aj iniciatíva Honba za energetickým pokladom, ktorá umožňuje dodávateľom využiť odborníkov vo svojich vlastných zariadeniach, ktorí identifikujú ďalšie príležitosti na úsporu zdrojov. Dodávatelia sú povzbudzovaní, aby sa podelili o svoje poznatky s vlastným dodávateľským reťazcom a spoločnosťou Ford.

Väčší krok, ktorý zaistí menší vplyv

V konečnom dôsledku má zdieľanie postupov súvisiacich s udržateľnosťou životného prostredia s dodávateľmi potenciál ovplyvniť milióny ľudí na celom svete.

DENSO – dodávateľ spoločnosti Ford – pôsobí v 38 krajinách a programu PACE sa zúčastňuje už od jeho začiatku v roku 2014.

„Ochranu životov a našej planéty berieme vážne. Naše osvedčené postupy zdieľame so spoločnosťou Ford, čím ešte viac podporujeme misiu týkajúcu sa udržiavania životného prostredia v celosvetovom meradle,“ povedal Jim Laney, senior manažér oddelenia bezpečnosti, zdravia a životného prostredia v Severnej Amerike v spoločnosti DENSO.

Spoločnosť DENSO si stanovila ciele ohľadom znižovania emisií oxidu uhličitého v rámci svojich výrobných procesov. Tento globálny dodávateľ sa taktiež zameriava na znižovanie spotreby elektrickej energie a vody pomocou mimoriadne účinných zariadení. To znamená montáž chladiacich systémov s uzavretým okruhom a výmenu halogénových svetiel za LED osvetlenie T-8.

Program PACE je len jedna časť stratégie udržateľnosti dodávateľského reťazca spoločnosti Ford, ktorého súčasťou sú aj iniciatívy v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok a nerastných surovín.

Spoločnosť Ford je aj prvým výrobcom automobilov, ktorý sa pripojil k iniciatíve Electronic Industry Citizenship Coalition. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá sa zameriava na zlepšovanie sociálnych, environmentálnych a etických podmienok vo svojich globálnych dodávateľských reťazcoch.

 

Zdroj: Transservice/ Ford

Foto: Ford