Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Daimler skúma s Google použitie kvantových počítačov

Mobilita budúcnosti vyžaduje zvládnutie zložitých problémov, ktoré aktuálne generácie výpočtových systémov a systémy serverov prinášajú na hranice svojich možností, alebo ich dokonca nedokážu riešiť vôbec. S kvantovými počítačmi je spojené očakávanie, že tieto úlohy bude možné vyriešiť oveľa skôr, prípadne ich vôbec bude možné vyriešiť. Spoločnosť Daimler preto stavia na strategickú spoluprácu vo výskume v oblasti kvantovej výpočtovej techniky a dohodla ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti so spoločnosťou Google. Google so 72 qubitovým procesorom Bristlecone práve vyrobil kvantový počítač s najväčším počtom kvantových bitov. Qubity sú najmenšie možné pamäťové jednotky a slúžia ako ukazovateľ miery výkonnosti kvantových počítačov.

Tímy špecialistov z oblasti koncernového výskumu Daimler a oblasti IT využívajú v rámci tejto kooperácie kvantový počítač od Google na skúmanie konkrétnych problémov mobility budúcnosti. Iniciatíva dôsledne stavia na vízii spoločnosti Daimler komplexne podporovať svojich zákazníkov v budúcnosti nielen ako výrobca automobilov, ale aj ako poskytovateľ služieb mobility.

„Inovácia a vynaliezavosť sú už oddávna súčasťou DNA spoločnosti Daimler. Vynálezom automobilu pred 132 rokmi sme spustili priekopnícky transformačný proces pre individuálnu mobilitu ľudí,“ informuje Ola Källenius, člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG zodpovedný za výskum koncernu a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars. „Kvantová výpočtová technika by v budúcnosti mohla hrať rozhodujúcu rolu vo vývoji udržateľných a efektívnych riešení mobility, ale aj v rôznych iných oblastiach použitia v rámci našej spoločnosti.“ Riaditeľ pre informatiku spoločnosti Daimler Jan Brecht dopĺňa: „Kvantová výpočtová technika má potenciál zrevolucionizovať celé odvetvie IT – a tým aj všetky ostatné oblasti priemyslu. Zatiaľ sa táto technológia nachádza v skorom štádiu výskumu a vývoja – možnosti sú však ohromné. Chceme zavčasu nazbierať skúsenosti s touto novou technológiou. Preto vnášame do spolupráce vo výskume konkrétne prípady použitia z oblasti automobilového priemyslu a mobility.“

Nová výpočtová dimenzia: kvantový počítač
Zjednodušene povedané, kvantový počítač je počítač operujúci priamo so zákonmi kvantovej fyziky. Na rozdiel od dnešných počítačov pracuje nielen v dvojkovej číselnej sústave (0 alebo 1), ale pozná aj ďalšie stavy, takzvané superpozície. Tieto medzistavy nemožno opísať klasickými počítačmi a ohromne rozširujú výpočtové možnosti počítača. Takto možno vykonať rozličné zložité výpočty rýchlosťou, ktorá bola doposiaľ nemysliteľná.

Medzi možné oblasti použitia kvantového počítača patria
• výber nových materiálov založený na kvantovej chémii, napríklad na vývoj článkov akumulátorov;
• efektívne a komfortné poskytnutie individuálnej mobility. V mestskom prostredí a vo veľkomestách pritom možno použiť autonómne vozidlá, čo súčasne odľahčí dopravnú infraštruktúru.
• plánovanie logistiky v oblasti transportérov. Tu je potrebné plánovať trasy v závislosti od množstva premenných a aktualizovať ich v reálnom čase.
• optimalizácia plánovania výroby a výrobných procesov;
• strojové učenie na zdokonaľovanie umelej inteligencie.

Rozsiahle výskumné aktivity v oblasti kvantovej výpočtovej techniky sú súčasťou stratégie CASE a zdôrazňujú transformáciu spoločnosti Daimler AG z výrobcu vozidiel na poskytovateľa služieb mobility. Skratka CASE pritom predstavuje oblasti zosieťovanie (Connected), autonómne jazdenie (Autonomous), flexibilné používanie (Shared & Services) a elektrické pohony (Electric). Cieľom je vytvoriť intuitívnu mobilitu pre zákazníkov prostredníctvom inteligentného prepojenia tematických oblastí stratégie CASE.

Zdroj: Transservice/Daimler

Foto: Daimler