Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser založil firemné laboratórium v rámci Fraunhoferovho inštitútu pre tok materiálu a logistiku

Logistickí odborníci zo spoločnosti Dachser, medzinárodného dodávateľa logistických služieb, a výskumníci z Fraunhoferovho inštitútu spojili na jeseň tohto roku svoje sily a začali spoluprácu na výskumných a vývojových projektoch.

Dachser uzavrel úzke partnerstvo v oblasti výskumu s Fraunhoferovým inštitútom IML (Institut für Materialfluss und Logistik). V novovytvorenom laboratóriu s názvom „Dachser Enterprise Lab“ v nemeckom Dortmunde budú zamestnanci Dachser pracovať spoločne s výskumníkmi z Fraunhoferovho inštitútu na konkrétnych výskumných a vývojových projektoch, ktoré budú využité v dvoch obchodných oblastiach spoločnosti Dachser – v pozemnej logistike (Road Logistics) a leteckej a námornej logistike (Air & Sea Logistics). Úlohou tímu je cielený (ďalší) rozvoj nových technológií pre celoplošné zavedenie do praxe.

„Spolupráca s rôznymi univerzitami a partnermi z oblasti výskumu je už mnoho rokov hlavnou súčasťou našej korporátnej stratégie. Dachser Enterprise Lab dopĺňa našu internú výskumnú a vývojovú kapacitu o kľúčové možnosti a poskytuje flexibilný prístup k odborníkom,“ hovorí Bernhard Simon, CEO skupiny Dachser. A ďalej zdôrazňuje, že Fraunhoferov inštitút IML disponuje vynikajúcimi odbornými znalosťami, najmodernejšími laboratóriami a veľkým počtom motivovaných a kreatívnych výskumných pracovníkov. Tento fakt v kombinácii s dlhoročnými skúsenosťami logistických odborníkov z Dachseru bude podľa Bernharda Simona ďalej zvyšovať frekvenciu uvádzania inovácií.

„Firemné laboratórium sme založili preto, aby sme výsledky výskumu aplikovali čo najrýchlejšie na produkty alebo nové obchodné modely. Prijatím nových a interdisciplinárnych foriem spoločného vývoja, ktoré skracujú vzdialenosť medzi nami, dosiahneme výmeny informácií medzi výskumom a priemyslom,“ hovorí prof. Michael ten Hompel, managing director Fraunhoferovho inštitútu IML. „Môžeme tak rýchlo a flexibilne zavádzať nové technológie, trendy alebo obchodnej stratégie do praxe a efektívne stanoviť naše priority. Je to pre globálne prepojenú logistickú spoločnosť s komplexnými sieťami a dátovými štruktúrami, akou je Dachser, obrovská konkurenčná výhoda. Naše nové firemné laboratórium spoločne s Dachser jasne nastavuje latku v oblasti kolaboratívnej logistiky a technologického vývoja.“

O Fraunhoferovom inštitúte pre tok materiálu a logistiku

Fraunhoferov inštitút je považovaný za poprednú adresu pre všetky otázky týkajúce sa komplexnej logistiky, zameriava sa na všetky oblasti internej aj externej logistiky. V inštitúte, ktorý bol založený v roku 1981, je v súčasnosti 260 zamestnancov a 250 doktorandov a študentov, ktoré podporujú kolegovia v dielňach, laboratóriách a oblasti služieb.

Tímy vytvárané špeciálne pre konkrétne projekty prinášajú medziodborové riešenia, napríklad v oblasti manipulácie s materiálom, skladového manažmentu, riadenia dodávateľského reťazca, simulácie podporujúcej obchodné a systémové plánovanie a tiež v oblasti dopravných systémov, cyklickej ekonomiky, nákupnej logistiky, stavebnej logistiky a e-Businessu. V neposlednom rade funguje Fraunhoferov inštitút IML ako hlavný koordinátor ústrednej témy spoločnej pre všetky inštitúcie spadajúce pod spoločnosť Fraunhofer-Gesellschaft, ktorým je „Internet vecí“. V prípade potreby môže Fraunhofer IML využiť skúsenosti až 24 000 zamestnancov v 67 inštitúciách z celej Fraunhoferovho spoločnosti. Okrem Dortmundu sa nachádzajú aj vo Frankfurte nad Mohanom, Hamburgu, Priem am Chiemsee, v portugalskom Lisabone a v Pekingu.

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser