Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser vsádza na kvalitu: Bezpečnosť nakládky nemožno podceňovať

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser prináša do logistiky už viac ako 85 rokov nové nápady a inovácie a často tak určuje trendy v celom odbore. Cieľom je čo najvyššia kvalita logistických služieb v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Jednou z takýchto inovácií sú napríklad aj zabezpečovacie vrecia používané pri nakládke. V európskej sieti Dachser sa týchto pomôcok pre starostlivé zabezpečenie nákladu na ložnej ploche využije každý rok viac ako 40 000 kusov.

Zabezpečovacie vrecia, ktoré vyvinul Dachser pre svoje potreby, majú objem 80 litrov
a sú vyrobené z látky bežne používanej na protipovodňové vaky. Sú naplnené použitými strečovými fóliami, ktoré pobočky Dachser takýmto spôsobom recyklujú, aby šetrili náklady a zdroje. Vrecia sa dajú ľahko sformovať do požadovaného tvaru a stlačiť tak, ako je to potrebné pre vyplnenie medzier medzi naloženými paletami a tovarom, aby bol náklad na ložnej ploche dobre zabezpečený a chránený proti posunu.

Okrem toho používa Dachser aj vlastné rozperné zabezpečovacie tyče potiahnuté nekĺzavým plastovým povrchom a s priradeným čiarovým kódom pre lepšie interné sledovanie a inventúry. Vybavenie pre nakládku zahŕňa už spomenuté rozperné zabezpečovacie tyče, ktoré môžu byť upevnené horizontálne alebo vertikálne. Takýchto rozperných vymedzovacích tyčí Dachser ročne použije okolo 7 000 kusov. Pre zabezpečenie nákladu vo výmenných nadstavbách sa používajú priečne nosníky, ktoré sú súčasťou dvojpodlažného nakladacieho priestoru každej výmennej nadstavby, ale aj upínacie gurtne a niekedy aj prázdne palety, ktoré môžu vyplniť voľný priestor. Zodpovednosť prepravcu za zabezpečenie tovaru pri preprave je súčasťou právnych predpisov v celej Európe. Dachser nielenže spĺňa oficiálne požiadavky, ale tiež podniká kroky nad rámec zákonných nariadení, aby vždy zaručil mimoriadne dobré zabezpečenie nákladu a redukoval tým prípadné prepravné škody na absolútne minimum.

Preto divízia European Logistics, ktorá sa zaoberá pozemnými prepravami, väčšinou používa pre zabezpečenie svojich zásielok na ložnej ploche výmenných nadstavieb alebo návesov práve Dachser zabezpečovacie vrecia a rozperné zabezpečovacie tyče. Okrem toho sú pracovníci pobočiek po celej Európe pravidelne preškoľovaní, a to ako internými lektormi, tak aj renomovanými externými agentúrami, ako sú napríklad Dekra alebo TÜV. Keďže je bezpečné naloženie tovaru možné iba vtedy, keď sú splnené všetky požiadavky na bezpečné balenie a vytvorenie stabilnej zásielky, pôsobí Dachser aj ako konzultant pre svojich zákazníkov, ktorí nesú zodpovednosť za balenie tovaru a jeho stabilitu na palete.

Jedno je totiž isté – keby náklad nebol poriadne zabalený a zabezpečený, odstredivá sila by počas prepravy mohla spôsobiť nenapraviteľné škody. A to nielen na prepravovanom tovare, ale aj z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser