Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser testuje solárne panely na strechách kamiónov

Medzinárodný dodávateľ logistických služieb Dachser a Fraunhoferov inštitút pre solárne energetické systémy z nemeckého Freiburgu spustili projekt, ktorý hľadá odpoveď na otázku, či je možné nainštalovať na doposiaľ nevyužitú plochu strechy kamiónov fotovoltaické panely a využívať takto vyrobenú energiu pre udržiavanie teploty v nákladnom priestore kamiónu. V súčasnej chvíli výskumný tím v nemeckom Ulme zisťuje, koľko energie môžu takéto solárne panely vyrobiť a ako ju optimálne využívať.

Výskum prototypu solárneho kamióna, ktorý sa používa v blízkosti logistického centra v Ulme, realizuje Dachser už niekoľko rokov. Za tú dobu získal výskumný tím z testovania cenné poznatky (ktoré následne využil  na úpravu systému).

Dachser spojil svoje sily s Frauenhofer inštitútom ISE. Cieľom tohto partnerstva je zistiť, koľko energie môžu tieto fotovoltaické panely za rok vyrobiť. Za týmto účelom spustil prvý pilotný projekt v podobe návesu pre tovar citlivý na mráz, vybavili ho akumulátorom pre uchovávanie energie, solárnymi modulmi, vykurovaním ložného priestoru, teplotnými senzormi a systémovou riadiacou jednotkou.

Úloha: zhromaždiť dáta

„Naším zámerom je získať cez zimu relevantné dáta,“ vysvetľuje Maxie Beutler, ktorá je spoločne s Nicole Sommerlatte za testovanie zodpovedná. Prvé merania vyzerajú sľubne. „V závislosti od toho, koľko slnečnej energie získajú, vygenerujú panely až 1 700 wattov. S energiou z fotovoltaických modulov a batérií pre uchovávanie energie je teplota v ložnom priestore návesu stabilne udržiavaná nad dvoma stupňami Celzia.“

Výsledky testov ukážu, aký veľký potenciál solárna energia vyrábaná za jazdy skutočne predstavuje. „Samozrejme je to zatiaľ čisto špekulatívne, ale ak by sme v ďalšom vývojovom štádiu mohli využívať solárnu energiu, povedzme napríklad pri chladiacich jednotkách, manipulačných vozíkov alebo alternatívnych pohonných technológií, potom by to výrazne prispelo k zlepšeniu trvalo udržateľného rozvoja,“ hovorí Maxie Beutler.

„Vyrobiť, uložiť a zužitkovať solárnu energiu vyrobenú za jazdy – tým spájame oblasť prepravy a výroby energie,“ vysvetľuje Matthieu Ebert, ktorý vedie projekt vo Frauenhofer inštitútu ISE. „Snaha o skombinovanie technológií z dvoch priemyselných odvetví je vždy výzvou, ale na tomto projekte spolupracujeme konštruktívne na inovatívnych riešeniach.“

 

Zdroj: Transservice/ Dachser

Foto: Dachser