Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser testuje nové riešenia pre distribúciu v centrách miest

Celosvetovým trendom 21. storočia je rast urbanizácie. Obrie mestské aglomerácie prinášajú veľké nároky na logistiku v mestách – takzvanú city logistiku. Na nových modeloch city logistiky sa už pracuje. Divízia pre výskumné a vývojové aktivity medzinárodného poskytovateľa logistických služieb Dachser testuje inovatívne riešenie. To umožní doručovať zásielky k zákazníkom v mestách bezpečne, rýchlo, spoľahlivo a navyše aj ekologickejšie než doteraz.

Veľké mestá čelia v dôsledku preplnenosti mnohým problémom, ktoré sa týkajú najmä dopravy: permanentná preťaženosť infraštruktúry, obmedzenia prístupu, nízkoemisné zóny, nedostatok parkovacích miest a mnoho iného. Jednou z veľkých výziev súčasnosti je aj zásobovanie centier veľkých miest. Nároky na logistiku v centrách miest zvyšujú napríklad aj malé obchody s minimom skladovacích plôch, ktoré potrebujú dodávať veľké množstvo tovaru v menších zásielkach, ale s vysokou frekvenciou doručovania. Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú mestskú logistiku, sú tiež stúpajúca individualizácia výroby a obchodu, ako aj väčšie a detailnejšie požiadavky zákazníkov.

Na nových modeloch mestskej logistiky spoločnosť Dachser dlhodobo pracuje a jej  divízie pre výskumné a vývojové aktivity testuje inovatívne riešenie. Pilotný projekt, ktorý sa zameriava na tieto problémy veľkomiest zahájili v Paríži. „Každodenné dopravné zápchy sú pre Paríž také typické ako Eiffelová veža a robia toto mesto ideálnym pre projekt mestskej logistiky,“ hovorí Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, a dodáva, „každé ráno je mesto ochromené tristokilometrovou dopravnou zápchou. Dokonca ani privstať si a vyraziť na cesty včas už nie je stratégiou.“

Nová koncepcia spoločnosti Dachser pre dodávky tovaru do centra mesta zahŕňa napríklad vytvorenie mikrohubov, ktoré v noci prijímajú zásielky a vysielajú špeciálne nízkoemisné vozidlá pre zásobovanie tzv. posledné míle do obchodov a nákupných centier v meste. V rámci parížskeho projektu sa testuje, ako by mala mestská distribúcia vyzerať v budúcnosti s ohľadom na zníženie počtu prístupových ciest do mesta a stále viac obmedzujúce emisné limity. Jedným z možných riešení je v týchto podmienkach používať pre zásobovanie elektrické nákladné autá. Model zásobovania historického centra mesta s použitím elektromobilov sa už  osvedčil v španielskom meste Malaga. Pilotný projekt „City Center Ecological Distribution“ tu zaviedla spoločnosť Dachser Spain. Elektromobil El Carrito zabezpečuje v Malage rozvoz balíkových zásielok v úzkych stredovekých uličkách, kde sa nachádza asi 14 % všetkých obchodov tohto mesta.

Projekt  spoločnosti Dachser v Paríži teraz testuje podobný model využívania elektromobilov aj vo väčšom meradle. V prípade, že sa elektrické vozidlá stanú preferovaným spôsobom doručovania v centrách veľkých miest, bude nutné vytvoriť aj potrebnú infraštruktúru. Elektrické nákladné autá najazdia okolo 100 km, než sa musia znova dobiť. To samo o sebe prináša nový pohľad na umiestnenie mikrohubov.

„Pracujeme na súbore nástrojov, ktoré ponúkajú nový prístup k súčasným výzvam mestskej logistiky. Zatiaľ čo sa učíme a experimentujeme v Paríži, zbierame tiež skúsenosti v ďalších mestách, napríklad v Kodani a Stuttgarte. Zaujímavou súčasťou experimentu priamo v teréne je tiež doručovanie pomocou nákladných elektro-bicyklov,“ hovorí  Roman Stoličný a uzatvára, „očakávame, že vďaka nášmu projektu budeme schopní vytvoriť udržateľné riešenia a priaznivé vyhliadky do budúcnosti, a to nielen v Paríži.“

 

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser