Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser Slovakia zaviedol transport management systém OTHELLO pre letecké a námorné zásielky

Spoločnosť Dachser Slovakia integruje dáta o zásielkach leteckej a námornej prepravy do svojich IT systémov vďaka globálne štandardizovanému systému OTHELLO. Ten zabezpečuje hladký informačný tok spájajúci vzduch a more, cestnú dopravu a skladovú činnosť spoločnosti.

Transport management systém OTHELLO, ktorý v júni Dachser implementoval vo svojich slovenských pobočkách, slúži pre integráciu a štandardizáciu procesov v divízii Air & Sea Logistics. Pomocou tohto jednotného a veľmi sofistikovaného systému pre dopravný manažment Dachser ponúka priebežný a transparentný tok informácií s vysokou kvalitou prenosu dát, a to nezávisle na geografickej polohe alebo prepravnom prostriedku.

Prechod na nový IT systém pre leteckú a námornú dopravu už prebehol v 18 krajinách (Nemecko, Poľsko, Švajčiarsko, Belgicko, Taiwan, Holandsko, Dánsko, Kórea, USA, Francúzsko, Malajzia, Singapur, Hongkong, Čína (čiastočne), Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Mexiko). V najbližších rokoch budú všetky národné dcérske spoločnosti Dachser po celom svete tiež prechádzať na tento unikátny IT systém.

„Zavedením vlastného Air & Sea Logistics softvéru naša spoločnosť zjednodušuje a zjednocuje sledovanie zásielok v globálnej leteckej a námornej preprave s ich sledovaním v pozemnej logistike,“ hovorí Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, a dodáva, „v súčasnosti Dachser Slovakia využíva iba štyri systémy, z ktorých tri boli vyvinuté v Dachser Corporate IT: systém riadenia dopravy DOMINO, ktorý riadi pohyb zásielok pozemnej dopravy v Európe, systém MIKADO pre manažovanie skladového hospodárstva, OTHELLO a účtovno-ekonomický program SAP. Výhodou tejto homogénnej informačnej siete je skutočnosť, že vďaka týždenným aktualizáciám kľúčových logistických systémov, efektívne funguje na každej pobočke Dachser po celom svete. Máme rovnakú úroveň informácií, zdieľame rovnaké procesy, čím dokážeme poskytovať rovnakú kvalitu služieb. Novo dokončená implementácia štvrtého systému OTHELLO v našej leteckej a námornej divízii nám umožnila, aby sme výkonne a kvalitatívne na rovnakej úrovni fungovali od USA až po Čínu.“

 

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser