Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser Slovakia pokračuje v projekte Most medzi svetlom a tmou podporou výletu zrakovo handicapovaných detí

Už štvrtý rok pokračuje verejnoprospešný projekt Most medzi svetlom a tmou. Jeho cieľom je integrovať zrakovo hendikepované deti do bežného života a pomôcť
im preklenúť rozdiely medzi nimi a zdravými ľuďmi. Tentoraz Dachser Slovakia podporil výlet zrakovo postihnutých detí na hrad Červený Kameň ležiaci v Malých Karpatoch.

Výletu sa zúčastnilo 35 detí z prvého stupňa špecializovanej základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich a program výletu bol pripravený tak, aby bol pre zrakovo hendikepované deti zaujímavý. Deti tak mohli preskúmať hradné priestory a najrôznejšie historické artefakty hmatom a užili si atmosféru starobylého hradu.
Po prechádzke hradom im predviedli zaujímavé vystúpenie sokoliari zo sokoliarskeho dvora ASTUR. Deti dostali jedinečnú príležitosť podržať si dravca na ruke, čo aj s nadšením využili.

„Podpore ľuďom v núdzi a deťom so špeciálnymi potrebami sa venuje celá naša skupina Dachser. Prispieva napríklad na vzdelávanie detí v jednom z najchudobnejších regiónov Indie. Okrem toho každá krajina organizuje svoje regionálne projekty,“ dopĺňa Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia. „Ako logistický provider sa snažíme našimi službami prepojiť celý svet a práve v tom vidíme ideové prepojenie nášho podnikania s projektom Most medzi svetlom a tmou. Chceli by sme pomocou neho vytvoriť pomyselný most, ktorý preklenie prekážky medzi zdravými a hendikepovanými ľuďmi,“ dodáva Roman Stoličný.

Spoločnosť Dachser Slovakia spustila svoj projekt Most medzi svetlom a tmou v roku 2013 a od tej doby podporila niekoľko spoločných akcií zdravých a handicapovaných detí. Vlani
to bol napríklad výlet do jaskyne Driny a na Smolenický zámok a predvlani interaktívna prehliadka bratislavskej ZOO. Počas tohto roka sa Dachser Slovakia chystá v projekte
aj naďalej pokračovať, takže deti navštívia ďalšie zaujímavé miesto už na začiatku nového školského roka.

 

Zdroj: Transservice / Dachser

Foto: Dachser