Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy
dachser_sucka-tara-1

Dachser Slovakia podporuje výchovu vodiacich a asistenčných psov

V rámci svojho dlhodobého projektu Most medzi svetlom a tmou na pomoc nevidiacim podporil Dachser Slovakia vrh šteniat, z ktorých sa stanú asistenčné psy. Malé retrívre najprv absolvujú ročný pobyt v adoptívnych rodinách a následne sa po špeciálnom výcviku stanú spoľahlivými spoločníkmi zrakovo hendikepovaných ľudí. Súčasťou tejto sponzorskej aktivity je tiež adopcia jedného psíka priamo spoločnosťou Dachser Slovakia.

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia finančne podporil šteňatá určené pre výcvik na pomoc zrakovo postihnutým ľuďom, ktoré sa narodili tento rok v júni. Malé psíky budú najprv vychovávané v adoptívnych rodinách, kde si vybudujú pozitívny vzťah k ľuďom a naučia sa dôverovať a rešpektovať človeka. Súčasne sa zoznámia s rôznymi typmi prostredia a situáciami. Toto poznávanie okolitého sveta v rodine trvá 10 až 15 mesiacov. Potom psy prejdú polročným výcvikom, po ktorom nasleduje sťahovanie do nového domova ku zrakovo hendikepovaným záujemcom o psiu asistenciu.

Popri finančnom sponzoringu sa Dachser Slovakia rozhodol zapojiť do projektu tiež aktívne a adoptoval sučku Taru. Nový domov psej slečne poskytol Controlling Manager, ktorý ju každý deň berie so sebou do práce. Všetky náklady spojené s výchovou Tary hradí Dachser Slovakia.

Dachser v rámci svojho podnikania dlhodobo usiluje o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a venuje sa aj verejne prospešným aktivitám. „V rámci nášho projektu Most medzi svetlom a tmou sa zameriavame na podporu zrakovo postihnutých ľudí. Týmto projektom sa snažíme prispieť ku skvalitneniu ich života a k ich zapojeniu do ,bežného‘ sveta vidiacich. Jedným z prostriedkov, ktoré sa všeobecne v tomto smere najviac osvedčili, je pomoc asistenčných a vodiacich psov. Sme preto veľmi radi, že sa môžeme podieľať na projekte výchovy novonarodených psíkov, ktorí sa v budúcnosti stanú nielen dôležitými pomocníkmi svojich pánov, ale predovšetkým ich najlepšími priateľmi,“ uviedol Roman Stoličný, managing director a člen predstavenstva Dachser Slovakia.

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser