Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser Slovakia otvoril vlastnú čerpaciu stanicu

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia otvoril vlastnú čerpaciu stanicu v areáli svojho sídla v P3 parku v Lozorne. Odteraz môžu využívať jej služby dopravcovia a po dohode aj ostatní nájomníci a užívatelia tohto priemyselného parku.

Zámerom výstavby čerpacej stanice bolo zníženie nákladov zmluvným partnerom, ktorí pre Dachser realizujú prepravy, a zníženie vlastných nákladov na služobné a úžitkové vozidlá. „Ako logistický provider stále hľadáme cesty k optimalizácii procesov a nákladov na logistiku,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, a dodáva, „po dôkladnej analýze sme sa preto rozhodli postaviť vlastnú čerpaciu stanicu.“ 

Čerpacia stanica pri sídle Dachser Slovakia na diesel a AdBlue (kvapalné aditívum pre úpravu výfukových plynov vznetových motorov na úroveň emisných limitov Euro 4 a vyšších)  je neverejná. Môžu na nej tankovať zmluvní partneri spoločnosti a po dohode aj ostatní užívatelia priemyselného parku P3 Bratislava. Samotná výstavba trvala 2 mesiace a generálnym dodávateľom stavby bola spoločnosť Tokheim Acis Slovakia s. r. o.

Dachser_cerpacia_stanica

 Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, pri slávnostnom otvorení čerpacej stanice

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser