Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser Slovakia: Nové rýchle spojenie pre zásielky do Talianska

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia uviedol do prevádzky novú linku zbernej služby do severného Talianska. Každý deň je tak z Lozorna pri Bratislave vypravovaná priama linka do Bologne.
„Naša sieť pozemnej prepravy stojí na kombinácii optimálne umiestnených pobočiek, troch eurohubov a starostlivo naplánovaných denných liniek, ktoré ako pavučina spájajú aj tie najzapadnutejšie kúty Európy,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia. „Otvorením novej linky do Bologne reagujeme na zvýšený dopyt slovenských exportérov po tejto destinácii,“ dodáva Stoličný. Vďaka novej linke do Bologne, ktorá slúži ako lokálna platforma pre stredné a južné Taliansko, sa skrátil tranzitný čas zo Slovenska do tohto regiónu z troch na dva dni.
Dachser Slovakia, ktorý v Lozorne pri Bratislave prevádzkuje aj jeden z troch eurohubov, v súčasnej dobe každodenne vypravuje na cesty 38 liniek do 15 krajín v celej Európe. Zberná služba spoločnosti Dachser Slovakia je ideálnym riešením aj pre menšie objemy zásielok a umožňuje slovenským dovozcom alebo vývozcom byť flexibilnejší pri objednávaní tovaru a jeho skladovaní. Dachser Slovakia je tiež v rámci siete Dachser centrálnym bodom pre zásielky smerujúce na východ Európy a na Balkán a začína sa sústreďovať aj na importnú zbernú službu pre zásielky z Ázie.

Zdroj: Transservice/Dachser Slovakia

Foto: Dachser Slovakia

Mapa priamych liniek spoločnosti Dachser Slovakia

Dachser_Slovakia_mapa_priamych_liniek