Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser prepravoval gréckeho diskobola

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia zabezpečoval prepravu alabastrovej sochy diskobola pre Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK). Krehká socha s typickými starogréckymi rysmi dnes zdobí vestibul budovy fakulty a symbolizuje spojenie telesnej výchovy, športu a štúdia.

Diskobolos bol za symbol FTVŠ UK zvolený už pri jej vzniku v roku 1960, logo bolo vtedy inšpirované sochou diskobola antického sochára Myróna1 v štylizovanej podobe. Svoju súčasnú realistickú podobu získal diskobolos v logu fakulty v roku 2008 a teraz ho fakulta prezentuje aj v dôstojnom trojrozmernom prevedení. „Pri úpravách interiéru fakulty sme toto logo zakomponovali do priestorov dekanátu do podlahy vo vstupnom vestibule. Napriek tomu krása a majestátnosť diskobola v dvojrozmernom zobrazení nemohli vyniknúť. Preto sme sa rozhodli do vestibulu umiestniť aj trojrozmernú sochu diskobola,“ hovorí Anton Lednický, PhD., prodekan pre rozvoj a výstavbu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Fakulta dlho hľadala vhodného dodávateľa sochy. Nakoniec sa rozhodla pre spoločnosť sídliacu priamo v gréckych Aténach, ktorá diskobola vyrobila z prekrásneho alabastru2. Náročnou sa ukázala preprava z Atén do Bratislavy, a tak sa fakulta obrátila na Dachser Slovakia. „Pre FTVŠ UK sme zrealizovali prepravu tejto unikátnej sochy z alabastru, ktorá vážila približne 80 kg a bola pochopiteľne veľmi krehká,“ komentuje zásielku Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia,“ a dodáva, „sme radi, že sme mohli prispieť k tomu, aby sa Fakulta telesnej výchovy a športu UK mohla pýšiť takým krásnym symbolom.“

Socha bola prepravená zbernou službou spoločnosti Dachser Slovakia, ktorá je vďaka svojej hustej sieti pobočiek a tisícom pravidelných priamych liniek spoľahlivým partnerom aj pri tých najnáročnejších zásielkach. V Lozorne pri Bratislave sídli navyše eurohub Dachser, ktorý slúži ako logistická platforma aj pre zásielky z a do južnej a východnej Európy.

TZ_Dachser_Diskobolos TZ_Dachser_Diskobolos_2

Zdroj: Transservcie/Dachser

Foto: Dachser