Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser ponúka svojim zamestnancom letný tábor pre deti

Zatiaľ čo sa deti na letné prázdniny tešia celý školský rok ako na obdobie voľnosti, hier a zážitkov, mnohým rodičom pôsobí tento čas nemalé starosti. Zvlášť pri mladších deťoch, ktoré nemôžu zostať cez deň samé, vyvstáva otázka „kam s nimi?“. Niektoré firmy, ako je napríklad aj medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser, ponúkajú svojim zamestnancom možnosť umiestniť svoje potomstvo do denných zážitkových táborov. Pobyt detí uhrádza Dachser Slovakia ako mimoriadny benefit pre zamestnancov.

Brány škôl a škôlok sú uzavreté, starí rodičia bývajú mnohokrát ďaleko, alebo sú ešte stále aktívne zapojení do pracovného procesu – a pred väčšinou rodičov stojí výzva, ako na dva mesiace zabezpečiť svojim deťom program a súčasne aj dohľad kompetentných osôb. Niektorí rodičia si berú striedavo dovolenku, ale rovnako väčšinou nepokryjú celé letné mesiace. Do riešenia situácie sa tak často musí zapojiť širšie príbuzenstvo či rodinní priatelia, prípadne sú rodičia nútení zaplatiť súkromné stráženie, čo si nemôže dovoliť  každá rodina. Niektoré firmy si túto situáciu uvedomujú a snažia sa svojim zamestnancom ponúknuť riešenie. To je aj prípad spoločnosti Dachser Slovakia, ktorá pre svojich pracovníkov pripravila v spolupráci s chránenou dielňou Protect work letný benefit v podobe detského zážitkového tábora.

„Sme si vedomí toho, že tento problém musia niektorí naši zamestnanci počas letných prázdnin riešiť, preto sme prišli s takýmto benefitom, prostredníctvom ktorého rodičom ponúkame zabezpečenie komplexnej starostlivosti o ich deti. Zároveň deťom sprostredkujeme nezabudnuteľné leto v krásnej prírode s dôrazom na rozvoj schopností a tvorivej činnosti,“ uviedla Alena Fratričová, HR Manažérka Dachser Slovakia, a dodáva, „zážitkové vzdelávanie pomáha deťom rozvíjať ich schopnosti a vytvára predpoklady na to, aby boli v budúcnosti úspešní v práci. Zaujímavo zvolený program ich inšpiruje k rôznym aktivitám aj po skončení pobytu v tábore a neskôr im pomáha aj pri výbere povolania.“

K letným táborom firmy Dachser Alena Fratričová ďalej uvádza: „Tábor je určený pre deti od 6 do 15 rokov, po dohovore je však možné prihlásiť aj mladšie deti. Tábory prebiehajú v ôsmich turnusoch po piatich pracovných dňoch a pokrývajú tak obdobie celých prázdnin. Deťom tábor poskytuje športové vyžitie, tvorivé dielne, spoznávanie prírody, ale aj možnosť vyskúšať si niektoré zaujímavé profesie – ako napríklad profesie konštruktéra, dizajnéra, kuchára, fotografa, Youtubera či modelky. Tento program rozvíja talent detí, podporuje ich v nasledujúcom pracovnom živote, otvára im brány k hre, umeniu, ale aj ich osobnému rastu a budovaniu zodpovednosti.“

 

Zdroj: Transservice/ Dachser

Foto: Dachser