Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser pomáha riešiť kritický nedostatok vody v strednej Indii

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser sa zapája do charitatívnej činnosti nielen v rámci lokálnych projektov na Slovensku, ale tradične sa v dobročinnej sfére angažuje aj ako korporácia takmer po celom svete. V súčasnej dobe spoločne s organizáciou Terre des hommes pomáha v suchom zasiahnutej centrálnej Indii. Pre desať dedín najviac postihnutých nedostatkom monzúnových dažďov v regióne Latur podporuje zaistenie prísunu pitnej vody a vybudovanie infraštruktúry pre vodu. Dachser sa v rámci charitatívneho projektu dlhodobo zameriava na podporu detí a ich rodín v najchudobnejších častiach Indie. Jeho snahou je poskytovať miestnym deťom také podmienky, ktoré by im dali šancu na lepší život.

V ostatných rokoch stredná časť Indie zápasí s kritickým nedostatkom vody. Dôvodom je dramatické zníženie množstva monzúnových dažďov. Za posledné štyri roky sucha klesla hladina podzemnej vody v centrálnom indickom štáte Maháraštra o 215 metrov. Situáciou sú ohrození samozrejme všetci obyvatelia, predovšetkým však deti, ktoré trpia nielen zdravotne, ale v ohrození je aj ich každodenné vzdelávanie, ktoré je jedinou šancou na lepší život. Deti, najmä dievčatá, totiž musia miesto pravidelnej školskej dochádzky hľadať zdroj vody alebo stáť v rade pri jednej z mála zostávajúcich studní.

Spoločnosť Dachser, ktorá v Indii pomáha už viac ako desať rokov a spolu s organizáciou Terre des hommes sa tu významne zasadzuje o práva detí a mladistvých, sa preto rozhodla podporiť ďalší projekt, ktorý sa tentoraz zameriava na infraštruktúru zásobovania vodou v oblasti strednej Indie. Cieľom je nielen okamžitá pomoc v podobe dodávok cisterien s pitnou vodou, ale predovšetkým zaistenie nezávadnej vody a tým aj sebestačnosti obyvateľov v regióne Latur spolkového štátu Maháraštra v dlhodobom horizonte.

Projekt zabezpečí dlhodobé prežitie až 1 887 rodín z 10 dedín v okrese Latur. Títo ľudia by mali mať prístup k bezpečnej pitnej vode, a to aj vďaka 10 zberným nádržiam, ktoré budú môcť použiť na uchovávanie dažďovej vody z monzúnov.

„Všetka naša práca je prepojená – chceme zabezpečiť prístup k nezávadnej pitnej vode, vytvárať možnosti, ako vodu uchovávať, poskytovať zdravotnú starostlivosť, umožniť vzdelanie a šíriť informácie o právach miestnych obyvateľov a o hospodárení s vodou v poľnohospodárstve. V neposlednom rade chceme tiež distribuovať osivo, predovšetkým aby sme zaistili správnu výživu rodinám v núdzi,“ vysvetľuje Bernhard Simon, CEO spoločnosti Dachser.

Dachser a Terre des hommes tiež plánujú semináre o občianskych právach obyvateľov, ďalej v spolupráci s miestnymi farmármi chcú vytvoriť alternatívne metódy hospodárenia s vodou spočívajúce v tom, že by sa nahradili v súčasnosti pestované monokultúry nadmerne vyčerpávajúce vodné zdroje (napr. cukrová trstina), tradičnými diverzifikovanými plodinami. A v neposlednom rade budú vytvorené špeciálne priestory, „útočiska“, pre deti a mládež, kde budú môcť tráviť svoj voľný čas, študovať a hrať sa. Súčasne sa pre nich budú organizovať workshopy o uchovávaní vody, metódach hospodárenia s vodou a o ekologicky šetrných postupoch. Pretože „len tí, ktorí sa postarajú o svoju budúcnosť, ju budú mať“, verí Bernhard Simon.

 

 

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser